ประกันสุขภาพการันตีต่ออายุ คุ้ม อุ่นใจ ไร้กังวล

file

หลักในการเลือกประกันสุขภาพที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เบี้ยประกัน ความคุ้มครอง และความเสี่ยงส่วนตัว แต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลยและนับว่าสำคัญมาก คือ การรับต่ออายุความคุ้มครองของบริษัทประกัน

การทำประกันสุขภาพที่รับรองหรือการันตีการต่ออายุความคุ้มครองเท่ากับเป็นหลักประกันว่า ในปีต่อๆ ไปเราจะยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันอยู่ หากเรามีการจ่ายเบี้ยต่อเนื่อง แม้ว่าเรามีการเบิกเคลมค่ารักษาในปีที่ผ่านมาแล้วก็ตาม ในขณะที่บริษัทประกันที่ไม่มีการการันตีต่ออายุมีโอกาสปฏิเสธการต่ออายุได้มากกว่า หากมีการเบิกเคลมในจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง หรือมีความถี่ในการเบิกเคลมค่ารักษาที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทประกันมองว่าผู้เอาประกันมีโอกาสเจ็บป่วยสูงขึ้น และบริษัทประกันอาจไม่คุ้มกับค่าเบี้ยที่จะได้รับจากผู้ทำประกัน

กรณีการถูกปฏิเสธการต่ออายุประกันสุขภาพเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยของผู้ทำประกัน เนื่องจากเมื่อบริษัทประกันเดิมไม่รับต่ออายุความคุ้มครอง ผู้ทำประกันสุขภาพต้องหาประกันสุขภาพใหม่ ซึ่งส่วนมากบริษัทประกันมักไม่รับทำประกันหรือยกเว้นการคุ้มครองในโรคที่ผู้ทำประกันมีประวัติความเจ็บป่วยมาก่อนแล้ว และอาจต้องตรวจสุขภาพใหม่ ซึ่งบางแห่งเพียงแค่ผลตรวจสุขภาพของผู้ต้องการทำประกันแสดงผลออกมาว่ามีปัญหาในเรื่องความดัน หรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆ ก็อาจเป็นสาเหตุให้บริษัทประกันไม่รับคุ้มครองแล้ว การหาประกันสุขภาพใหม่หลังจากโดนปฏิเสธการต่ออายุจากบริษัทประกันเดิมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้น การเลือกทำประกันสุขภาพกับบริษัทที่การันตีต่ออายุความคุ้มครองจึงนับเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาทำประกันสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากว่าการซื้อประกันสุขภาพพ่วงกับประกันชีวิตจะทำให้ได้รับความคุ้มครองในระยะยาวเท่ากับประกันชีวิตที่ทำคู่กัน ผู้ทำประกันมักมีความเชื่อว่าบริษัทประกันจะไม่ปฏิเสธการต่ออายุประกันสุขภาพพ่วงอย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ถูกต้องนัก บริษัทประกันชีวิตสามารถปฏิเสธการต่ออายุประกันสุขภาพที่ทำพ่วงกับประกันชีวิตได้เหมือนกับการทำประกันสุขภาพทั่วไป หากบริษัทประกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับคุ้มครองประกันสุขภาพต่อไปจะไม่คุ้มต่อค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ผู้ทำประกันชำระ ยิ่งไปกว่านั้นประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิตมักมีค่าเบี้ยที่สูงกว่าการทำประกันสุขภาพอย่างเดียว หากผู้ทำประกันไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการความคุ้มครองจากประกันชีวิต การทำประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิตเพียงเพื่อให้อุ่นใจว่าจะได้รับต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจากความเข้าใจผิดจะทำให้เราต้องจ่ายค่าเบี้ยในอัตราที่สูงเกินไปโดยใช่เหตุ

ปัจจุบัน บริษัทประกันบางบริษัทมีการการันตีต่ออายุความคุ้มครองประกันสุขภาพให้กับผู้เอาประกันแล้ว โดยอาจมีเงื่อนไขคือผู้เอาประกันจะต้องมีการทำประกันสุขภาพกับบริษัทมาก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น บริษัทประกันรับต่ออายุความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันจะต้องมีการทำประกันในช่วงอายุก่อน 60 ปี ซึ่งโดยทั่วไปคนเราพอเข้าสู่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปมักจะมีความเจ็บป่วยบ้างจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของแต่ละคน และทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงค่ายาที่อาจต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง การทำประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่ช่วงอายุที่ยังมีความเสี่ยงในด้านสุขภาพไม่สูงมากกับบริษัทประกันที่รับการันตีการต่ออายุความคุ้มครองจึงเท่ากับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพในอนาคตได้เป็นอย่างดี แม้จะต้องจ่ายค่าเบี้ยในระยะเวลาหนึ่งมาก่อนก็ตาม ทั้งนี้ เบี้ยประกันสุขภาพส่วนมากมักอยู่ในหลักหมื่นและอยู่ในระดับที่เราพอคาดการณ์และวางแผนการจ่ายเบี้ยได้ ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งอาจพุ่งขึ้นไปเป็นหลักแสนหรือมากกว่านั้นก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะคาดเดาและควบคุมได้ยากกว่า

ดังนั้น การทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่รับการันตีการต่ออายุความคุ้มครองตั้งแต่ในช่วงที่ยังไม่อยู่ในวัยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจึงเท่ากับเป็นการสร้างหลักประกันว่า เมื่อถึงวัยที่จำเป็นต้องเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

================================================

เผยแพร่ครั้งแรกในบทความ Health is Wealth กรุงเทพธุรกิจ

บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>

จับ 4 ธีมสร้างกำไรใน China Megatrends

โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางจีน รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้ามากำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทของจีน เพื่อลดการผูกขาดทางการค้า ได้ส่งผลให้ Valuation ดัชนีของตลาดหุ้นจีนยังคงซื้อ-ขายในระดับ Fwd PE เพียงแค่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที่มีค่า Fwd PE สูงถึงราว 22 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยัง “มีส่วนลด” อย่างมาก เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลกอย่างสหรัฐฯ

อ่านต่อ >>