รู้จักภาวะ Long Covid เจ็บ... แต่ไม่จบ หลังติดเชื้อ

file


เรื่องจริงเกี่ยวกับCOVID - 19 อีกประเด็นหนึ่ง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือ ความน่ากลัวของโรคนี้ไม่ใช่แค่ตอนที่ร่างกายต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสในช่วงที่เป็นเท่านั้น แต่เจ้า COVID-19 ยังทิ้งร่องรอยไว้ในร่างกายของเราแม้จะรักษาหายแล้วก็ตาม

ภาวะ Long Covid หรือ ชื่อเต็มว่า Long-Term Effect of Coronavirus เป็นอาการของผู้ที่หายป่วยจาก COVID-19 หรือตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 แล้ว แต่ร่างกายยังมีภาวะความผิดปกติบางอย่าง เช่น ความอ่อนเพลีย หายใจขัด แน่นหน้าอก ใจสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และมีปัญหาในการจดจำ ไปจนถึงภาวะสมองล้า ซึ่งภาวะเหล่านี้อาจคงอยู่ถึง 12 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น และไม่จำเป็นว่าภาวะ Long Covid จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีอาการเลยในช่วงที่มีเชื้อ COVID-19

จากการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในสหราชอาณาจักร (Office for National Statistics: ONS) พบว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีคนที่มีอาการ Long Covid กว่า 1 ล้านคนในสหราชอาณาจักร และจากการศึกษายังพบว่า คนที่มีอายุระหว่าง 35-49 ปี มีอาการนี้มากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 50-69 ปี โดยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Leicester ยังพบว่า 7 ใน 10 ของผู้ป่วย COVID-19 ใช้เวลาถึง 5 เดือน ในการฟื้นตัวหลังออกจากโรงพยาบาล และยังคงมีผลอย่างต่อเนื่องทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้น พบว่า ประมาณ 20% ของผู้ป่วยกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ในบางประเทศเริ่มมีการจัดตั้งคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Long Covid โดยเฉพาะ อย่างสหราชอาณาจักร ที่เริ่มมีการศึกษาถึงภาวะนี้อย่างจริงจัง ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะระบุว่าผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ละรายจะมีภาวะ Long Covid มากน้อยต่างกันเพียงใด และอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนมีอาการที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือ เชื้อไวรัส COVID-19 นี้ ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแค่ในช่วงที่ยังมีเชื้ออยู่ แต่ยังทำให้การทำงานของอวัยวะในร่างกายผิดเพี้ยนไปจากเดิม แม้ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อไวรัสนี้แล้วก็ตาม

นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ จะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานหรืออาจจะตลอดไปเหมือนไข้หวัดทั่วไป ต่างกันตรงที่ความรุนแรงและภาวะของร่างกายหลังจากหายจากโรค และเมื่อ COVID-19 มีโอกาสทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานผิดเพี้ยนไปจากเดิม ก็มีโอกาสที่คนที่เคยมีประวัติเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 อาจจะทำประกันสุขภาพได้ยากกว่าเดิม โดยบริษัทประกันบางแห่งอาจระบุอาการที่สืบเนื่องจากการเป็น COVID-19 เป็นข้อยกเว้นในการรับประกัน เช่น โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือโรคที่เกี่ยวข้องการทำงานของปอด และหากมีการศึกษาเพิ่มเติมจนสามารถระบุได้ว่าเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ยังสามารถทำให้อวัยวะอื่น เช่น สมอง กล้ามเนื้อ ทำงานผิดปกติไปจากเดิม ก็มีความเป็นไปได้ว่า บริษัทประกันอาจจะเพิ่มลงในข้อยกเว้นสำหรับการรับทำประกันของผู้ที่มีประวัติติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน

ดังนั้น การทำประกันสุขภาพในวันที่ยังไม่ติดเชื้อ COVID-19 มีความสำคัญมาก และควรทำประกันกับบริษัทประกันที่รับรองการต่ออายุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แม้ในอนาคตเราจะได้รับเชื้อไวรัสนี้ เรายังมีประกันสุขภาพคุ้มครองในยามเจ็บป่วยได้

=======================================

บทความโดย ณัฐพร ธรวงศ์ธวัช AFPT™ 

Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>

จับ 4 ธีมสร้างกำไรใน China Megatrends

โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางจีน รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้ามากำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทของจีน เพื่อลดการผูกขาดทางการค้า ได้ส่งผลให้ Valuation ดัชนีของตลาดหุ้นจีนยังคงซื้อ-ขายในระดับ Fwd PE เพียงแค่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที่มีค่า Fwd PE สูงถึงราว 22 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยัง “มีส่วนลด” อย่างมาก เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลกอย่างสหรัฐฯ

อ่านต่อ >>