file

อุตสาหกรรมการแพทย์ของจีนนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจีนมีแนวคิดมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การเข้าถึงของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากจีนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประชากรมีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มสูงขึ้น มีความต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเร่งให้อุตสาหกรรมการแพทย์ในจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ของจีนในปี 2020 พุ่งขึ้นแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก เติบโตเฉลี่ยปีละ 11% CAGR ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เทียบกับสหรัฐฯ ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 4% CAGR และหากย้อนกลับไปในปี 2011 มูลค่าตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ของจีนนั้นอยู่เพียงแค่ 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ก้าวสำคัญที่ทำให้จีนขึ้นเป็นผู้เล่นคนสำคัญของโลกทางด้านการแพทย์ มาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม Clinical Research Services ซึ่งเป็นกระบวนการคิดค้น วิจัยและพัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาและวัคซีนก่อนที่จะนำไปขออนุมัติ และดำเนินการผลิตเข้าสู่ตลาด ซึ่งเรียกบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้ว่า Contract Research Organization (CROs)

 

สาเหตุที่ธุรกิจประเภท CROs เติบโตสูงเป็นผลมาจากรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อลดการพึ่งพิงบริการและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ มีการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ
 

การเติบโตของธุรกิจประเภท CROs ในจีนนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ยังมาจากข้อจำกัดด้านการวิจัยและพัฒนาที่ต้องใช้ระยะเวลานานหากไม่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงใช้เงินลงทุนสูง บริษัทยาจึงมักมองหา บริษัท CROs ที่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการวิจัยและพัฒนายาของจีนยังอยู่ในระดับต่ำเพียงแค่ 30-40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับการพัฒนายาในสหรัฐที่มีต้นทุนสูงถึง 3-4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ธุรกิจ CROs ในจีนมีการเติบโตกว่า 30% ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและมูลค่าตลาดของ CROs ในจีนก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐฯ และยุโรป 

ตัวอย่างบริษัทที่เป็นผู้นำด้าน Platform สำหรับการวิจัยและพัฒนาตัวยาในจีนที่มีการเติบโตจากทั้งในประเทศและทำการร่วมมือกับต่างชาติ คือ WuXi Biologics มีส่วนแบ่งตลาด อันดับที่ 3 ของโลก (5%) บริษัทมีรายได้ในปี 2020 ทั้งสิ้น 859 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 40% และมีรายได้เฉลี่ยเติบโตปีละประมาณ 58% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  นอกจากสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม Clinical Research Services จีนยังมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)  เนื่องจากอัตราการเป็นโรคมะเร็งของประชากรจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะ และมะเร็งหลอดอาหาร ซึ่งมะเร็งทั้งสามชนิดนี้คิดเป็นกว่า 55% ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในจีน ทำให้มีการคาดการณ์ยอดขายยารักษามะเร็งประเภท Immunotherapy อย่าง PD-1 และ PD-L1 จะเติบโตถึงปีละ 36% CAGR จนถึงปี 2025

 

ปัจจุบันบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถใช้ PD-1 และ PD-L1 ในจีนมีเพียงแค่ 4 บริษัทเท่านั้น หนึ่งในนั้น คือ Jiangsu Hengrui Medicine และ Beigene ซึ่งมีแผนก R&D ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
 

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในจีนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติให้วัคซีน Sinopharm จากจีนเป็นหนึ่งในวัคซีนที่สามารถใช้ป้องกัน COVID-19 นั้น อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนภายในจีนยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Category-1 และ Category-2  โดยมีข้อแตกต่าง คือ Category-1 จะเป็นการจัดหาวัคซีนฟรีให้กับประชาชน เช่น วัคซีนคอตีบ  ไอกรน บาดทะยัก โดยมีผู้เล่นหลักที่มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 40% คือ รัฐวิสาหกิจ ขณะที่ Category-2 จะเป็นการจัดหาวัคซีนที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชน ส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายวัคซีนประเภท Category-2 จะเป็นบริษัทเอกชนที่เสริมเข้ามาจากรัฐวิสาหกิจ เช่น Walvax, Sinovac และ Sino Biopharma ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทเหล่านี้ก็เป็นผู้ผลิตวัคซีน COVID-19 ที่กำลังแจกจ่ายไปทั่วโลก โดย CLSA คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของวัคซีนในจีนจะเติบโตปีละ 11.7% CAGR ไปจนถึงปี 2030 จากแนวโน้มการขาดแคลนวัคซีนในจีนโดยเฉพาะวัคซีนรักษาโรคปอดบวม

ทั้งนี้มูลค่าตลาดที่ประเมินไว้ยังไม่ได้คำนึงถึงยอดขายของวัคซีน COVID-19 หากประเมินภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์จีนพบว่า เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนในระยะยาวด้วยการอัดฉีดงบประมาณการวิจัยและพัฒนามากที่สุดในโลกแซงหน้าสหรัฐฯ เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้น หากประเมิน Valuation ด้วย Forward P/E จะพบว่า MSCI China Healthcare มีการซื้อ-ขายกันที่ 56 เท่า เทียบกับ MSCI China ที่ระดับ 15 เท่า ซึ่งถือว่ามี Valuation ที่ไม่ถูกกว่าหุ้นจีนในภาพรวม

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ การคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ของจีนในปี 2021 นั้นสูงกว่า 47% มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นทั้งหมด อุตสาหกรรมการแพทย์ของจีนหลายบริษัทนอกจากจะสามารถสร้างผลกำไร (Quality) ยังมีการเติบโตที่สูง (Growth) ไปพร้อมกับ Megatrends ที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วโลก อีกทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนในระยะยาวจากรัฐบาล เนื่องจากถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน

====================


บทความโดย : โดย วัทธิกร กิจจาวิจิตร  AFPT™

Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

 

บทความล่าสุด

"Defensive + Quality = รีเทิร์นชนะตลาด?"

โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2564

คุณกำลังสนใจหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock) อยู่หรือเปล่า ??? ถ้าใช่ เราอยากให้คุณหยุด และอ่านบทความนี้ก่อน ทำไมน่ะเหรอ? ก็เพราะตอนนี้มีสัญญาณว่า หุ้นกลุ่มนี้กำลังจะเริ่มแผ่วลง ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณจำเป็นต้องหาพระเอกหน้าใหม่เข้าพอร์ตแล้ว ... !!!

อ่านต่อ >>

“China Biotechnology” ผู้นำนวัตกรรมยารักษาโรค

โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2564

Biotechnology เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่ 14 (China’s 14th Five-Year Plan) แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 และแผนพัฒนา Healthy China 2030 ซึ่งจีนตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตยารักษาโรคด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Innovative Drugs)

อ่านต่อ >>

It’s time to invest in China Healthcare Sector

โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2564

อุตสาหกรรมการแพทย์ของจีนนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจีนมีแนวคิดมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การเข้าถึงของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากจีนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประชากรมีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มสูงขึ้น มีความต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อ่านต่อ >>