อุบัติเหตุกับผู้สูงอายุ ยุคสังคมเมือง

file

 

แนวโน้มการขยายตัวของสังคมเมือง และผู้สูงอายุเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมในอดีตขนาดของครอบครัวมีสมาชิกประมาณ 4-6 คน แต่ปัจจุบันขนาดของครอบครัวกลับเหลือเพียง 1-3 คน เป็นผลมาจากความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่  ด้วยขนาดครอบครัวที่เล็กลงจากประชากรวัยแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามายังเมือง หรือความสะดวกในการเดินทางของวัยแรงงานที่นิยมอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมติดระบบขนส่งมวลชน ทำให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น จึงเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร เช่น บ้านพัก หรือคอนโดมิเนียมที่มีบริการทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง   

ผู้สูงอายุกับปัญหาอุบัติเหตุหกล้ม

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 17% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ที่ 20% ในปี พ.ศ. 2564 โดยความเสื่อมและการถดถอยของร่างกายของผู้สูงอายุเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงอุบัติเหตุ  เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน

 ดังนั้น การบาดเจ็บจากการหกล้ม จึงเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนผู้สูงอายุที่บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มนั้นสูงถึง 24,000 คน และมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 1,600 คน  สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมักจะอยู่บริเวณที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในห้องน้ำและบันได และยังพบว่า “ผู้สูงอายุ” ที่เคยหกล้มในครั้งแรกแล้ว มีแนวโน้มที่จะหกล้มเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย พร้อมออกกำลังกายตามวัยเพื่อรักษาความยืดหยุ่น ในขณะที่การป้องกันอุบัติเหตุอย่างการลื่นล้มในบ้านนั้นทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การจัดเตรียมวัสดุที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้น, แสงไฟส่องสว่างต้องอยู่ในระดับที่เอื้อมจับสะดวก, การจัดเตรียมราวจับที่เหมาะกับการใช้งานตามจุดต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ทางเดิน และบันได ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจัดอยู่ในประเภทของการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Pre-safe) เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

โอนความเสี่ยงค่าใช้จ่ายให้บริษัทประกันภัย

แม้เราจะสามารถบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือการโอนความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุไปยังบริษัทรับประกันภัยผ่าน ประกันอุบัติเหตุ

ตามปกติแล้วประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 1-60 ปี แต่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุโดยมีการรับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55-95 ปี ซึ่งบางที่อาจจะรับประกันจนถึง 100 ปี โดยเน้นไปที่ความคุ้มครองผู้สูงอายุ ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะไม่ปรับขึ้นตามอายุ และด้วยความที่เป็นประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ 

สำหรับความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท

     1. ความคุ้มครองจากการเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น จากอุบัติเหตุทั่วไป, การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย รวมไปถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

     2. การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

     3. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องจากอุบัติเหตุ

     4. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)

     5. เงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาวกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (สูงสุด 12 เดือน)

     6. ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)

ความคุ้มครองทั้ง 6 ประเภทตามที่ได้กล่าวมานั้น แต่ละบริษัทประกันจะมีวงเงินรับประกันที่แตกต่างกันไป  ซึ่งเบี้ยประกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุโดยปกติจะมีมูลค่าไม่สูง (หลักพันบาทต่อปี) เฉลี่ยเดือนละประมาณ 700 บาท หรือประมาณวันละ 23 บาท ซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่ามากสำหรับการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากเงินจำนวน 23 บาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.6% ของค่าแรงขั้นต่ำบนฐาน 300 บาทต่อวันเท่านั้น 

สำหรับการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุนั้นสิ่งหนึ่งที่คนเลือกซื้อควรคำนึงถึงคือ ความคุ้มครองในยามเกิดเหตุว่ามากน้อยเพียงใด และมีความคุ้มครองแบบใดที่ต้องการเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น บางบริษัทจะเน้นให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่สูง แต่ให้เงินชดเชยรายวันน้อย หรือบางบริษัทจะมีการบริการเพิ่มเติม เช่น บริการดูแลสุขภาพ Nursing at home ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงจากบริษัทผู้รับประกัน

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการเกิดอุบัติเหตุนับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 2 รองจากปัญหาเรื่องสุขภาพ ประกอบกับร่างกายของผู้สูงอายุนั้นหากเกิดอุบัติเหตุและไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจจะฟื้นกลับมาได้ไม่รวดเร็วเหมือนในสมัยที่อายุยังน้อย การรักษาที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสภาวะที่สังคมเมืองพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขนาดครอบครัวเล็กลง ผู้สูงวัยต้องพึ่งพาตัวเอง และต้องจ่ายค่าดูแลรักษาที่สูงขึ้นในอนาคต จึงทำให้ประกันอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งในความคุ้มครองที่นอกเหนือจากประกันชีวิต และประกันสุขภาพที่ขาดไม่ได้ในยุคของสังคมเมืองผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้

 

===========================================

 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ I Wsh You Wealth  โพสต์ทูเดย์

บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>

จับ 4 ธีมสร้างกำไรใน China Megatrends

โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางจีน รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้ามากำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทของจีน เพื่อลดการผูกขาดทางการค้า ได้ส่งผลให้ Valuation ดัชนีของตลาดหุ้นจีนยังคงซื้อ-ขายในระดับ Fwd PE เพียงแค่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที่มีค่า Fwd PE สูงถึงราว 22 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยัง “มีส่วนลด” อย่างมาก เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลกอย่างสหรัฐฯ

อ่านต่อ >>