สัมมนาใหญ่ประจำปี TISCO Wealth Investment Forum:
"จับกระแส Fund Flow โลก เจาะกลยุทธ์การลงทุนปี 61"

4 กุมภาพันธ์ 2561

บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจรจากธนาคารทิสโก้จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี TISCO Wealth Investment Forum ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ
"จับกระแส Fund Flow โลก เจาะกลยุทธ์การลงทุนปี 61" แก่ลูกค้าคนสำคัญ นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการลงทุน ได้แก่ 

  • คุณไพบูลย์ นลินทรางกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ 
  • คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
  • คุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บลจ.ทิสโก้
  • คุณคมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้

มาวิเคราะห์การลงทุนและเจาะลึกกลยุทธ์การจัดพอร์ตการให้แก่ลูกค้าทิสโก้เวลธ์ สื่อมวลชน และนักลงทุนทั่วไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file


 

file