TRUST Magazine Issue.60

รวมคอลัมน์ที่น่าสนใจ คัดมาจากฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565

ถอดรหัส “ทิสโก้” แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุด ในหมวดธุรกิจการเงิน สู่การปั้น 22 CEO ต่อยอด “MIRACLE”

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน ผลกระทบของ COVID-19 ตลอดจนสถานการณ์โลก ล้วนเป็นปัจจัยที่หยิบยื่นความท้าทายให้กับการทำธุรกิจ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่องค์กรธุรกิจจะสามารถสร้างการเติบโตได้ดีในปีที่ผ่านมา ทว่าสำหรับกลุ่มทิสโก้ ภายใต้การนำของ “คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ในปี 2564 ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจและสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นถึง 12% อีกทั้งยังจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงิน มีสัดส่วนเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Coverage Ratio) ในระดับสูงสุด รวมถึงคว้ารางวัลการันตีมาได้มากถึง 21 รางวัล ครอบคลุมในทุกมิติ และได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจการเงิน ประจำปี 2564 (Thailand’s Top Corporate Brands 2021)

อ่านต่อ >>

TISCO Eco Society ปลูกภารกิจรักษ์โลก ส่งต่อความยั่งยืนจากภายในขยายสู่สังคม

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

ความยั่งยืนเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทุกองค์กรต่างตื่นตัว หันมากำหนดแนวทางในการสร้างความยั่งยืนของตัวเองอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งความสำคัญของเรื่องนี้ไม่ไช่แค่เพียงว่าองค์กรจะกำหนดเป็นนโยบายเท่านั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่การนำไปปฏิบัติ และคนในองค์กรพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันหรือไม่ รวมถึงสังคมโดยรอบตอบรับหรือเห็นชอบในเรื่องนี้อย่างไร ดังนั้น แผนงาน (Roadmap) การสร้างความยั่งยืนที่วางไว้ นอกจากจะต้องล้อไปกับการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังต้องสร้างความสมดุลของผลประโยชน์ เพื่อคืนกำไรสู่ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ >>

เปิดกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 2 From West to East

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

ภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา นับว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งจากประเด็นอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป และประเด็นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่รุนแรงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และยืดเยื้อนานนับเดือน อย่างไรก็ตาม เรามองว่าตลาดหุ้นโดยรวมได้ตอบรับต่อประเด็นเหล่านี้ไปมากแล้ว และคาดว่าจะได้เห็นภาพการฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 2 นี้

อ่านต่อ >>

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ปั้น “รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” สู่ Digital Hospital ต้นแบบ Medical Hub เต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

อีกไม่นาน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะมี “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” ถือกำเนิดขึ้น ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลทั่วไป แต่คือ Digital Hospital ที่จะเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมยกระดับวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย ตลอดจนอาจเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่เข้าสู่ประเทศ และที่สำคัญคือ เป็นต้นแบบ Medical Hub ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ที่ทันสมัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย และนี่คือพันธกิจที่ท้าทายของ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ >>

วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรมใหม่ หยุดมะเร็งกลายพันธุ์

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยมากว่า 20 ปี และจำนวนผู้ป่วยใหม่ก็เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากถึง 381 คนต่อวัน หรือคิดเป็น 139,206 คนต่อปี และเสียชีวิตมากถึงวันละ 230 คน หรือ 84,073 คนต่อปี

อ่านต่อ >>

Telomere กุญแจสู่ความเยาว์วัยของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

รู้หรือไม่ว่า การวางแผนเกษียณอายุในปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงปัจจัยเรื่องอายุขัยตามปฏิทิน (Chronological Age) เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับอายุจริงของร่างกาย (Biological Age) ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ โดยการวิเคราะห์อายุจริงของร่างกายสามารถทำได้จากการตรวจสุขภาพโดยรวมหรือการหาจุดผิดปกติของร่างกาย ร่วมกับการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพทั้ง 9 ด้าน ที่เรียกว่า Vitality Comprehensive Test อาทิ ระดับฮอร์โมน ภาวะการอักเสบในร่างกาย ความดันโลหิต และการดำเนินชีวิต เป็นต้น ซึ่งในการศึกษา Biological Age เราอาจต้องทำความรู้จักกับตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการชี้วัดอายุที่แท้จริงของร่างกายของเรา หรือที่เรียกว่า “เทโลเมียร์ (Telomere)”

อ่านต่อ >>

นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ปั้นโมเดล “Gunkul Spectrum” ตอบโจทย์เพื่อนทางพลังงานที่ไว้ใจได้

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

จากบริษัทผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเมื่อกว่า 40 ปีก่อน ได้ก้าวสู่ผู้บุกเบิกธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ จนสามารถเปิดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในปี 2559 โดยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าติดอันดับต้นๆ ของประเทศ วันนี้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สยายปีกสู่ The Next Generation of Energy ด้วยการจัดตั้ง Gunkul Spectrum ที่เปรียบดั่งคลังสมอง (Think Tank) ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน เพื่อมุ่งทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงให้เกิดขึ้นในทุกตารางเมตรของประเทศอย่างแท้จริง

อ่านต่อ >>

Best of the S-L-O-W Destinations 2022 AND BEYOND

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

พบกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและได้เปิดประสบการณ์ที่สุดยอดไปพร้อมๆ กัน กับ S-L-O-W Destinations ที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า แต่เป็นการท่องเที่ยวที่โดดเด่นไปด้วยความยั่งยืน (Sustainability) เรื่องราวในท้องถิ่น (Local) อาหารออร์แกนิก (Organic) และการเอื้อให้เกิดสุขภาพที่ดี (Wellness) ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิต กิน อยู่ เป็น แบบคนท้องถิ่นได้สนุกอย่างเต็มอิ่ม แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และนี่คือจุดหมายปลายทาง 3 แห่งที่ขอยกให้เป็นที่ที่น่าไปเยือนประจำปี 2022 (และในปีถัดๆ ไป)

อ่านต่อ >>

mRNA นวัตกรรมแห่งอนาคต ที่ไม่ได้หยุดแค่ COVID-19

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

เทคโนโลยี mRNA (messenger Ribonucleic Acid) ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าจับตาเป็นอย่างมาก หลังจากเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับ COVID-19 นอกจากนี้ ผลวิจัยของมูลนิธิเพื่อการทำงานของประชากรและสุขภาพของประชากร (PHG) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ยังระบุว่า วัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA นั้น มีความปลอดภัยสูง เพราะเชื้อไวรัสที่ฉีดจะสลายไปและไม่มีการสะสมอยู่ในร่างกาย ทั้งยังผลิตได้เร็วและมีต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงนัก ด้วยหลักการทำงานที่น่าสนใจของเทคโนโลยี mRNA จึงอาจนำไปสู่โอกาสและทางออกในการป้องกันและรักษาโรคอื่นๆ รวมถึงโรคร้ายแรงต่างๆ TRUST ฉบับนี้จึงจะพาไปอัปเดตความก้าวหน้าของเทคโนโลยี mRNA ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแห่งอนาคตในการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ >>

โภชนพันธุศาสตร์ กิน-อยู่-เป็น ตาม DNA เทรนด์ดูแลสุขภาพแห่งอนาคต

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรม DNA หรือการไขรหัสพันธุกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุก ทำให้เราได้ทราบว่า ปัญหาของสุขภาพส่วนหนึ่งถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่กำเนิด แต่นอกจากการทำนายโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคตที่ถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมเพื่อให้เราสามารถป้องกันได้ทันท่วงทีแล้ว ในรหัสพันธุกรรมของเรายังสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่เหมาะสมกับที่ร่างกายของเราต้องการได้ ด้วยการตรวจโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomic) ที่จะเข้ามาช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ให้สอดคล้องไปกับรหัสพันธุกรรมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

อ่านต่อ >>

เมื่อร่างกายสูงวัย จิตใจยิ่งต้องดูแล

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

สิ่งที่น่ากังวลของคนสูงวัย ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของสุขภาพกายที่เสื่อมถอยไปตามอายุที่มากขึ้น แต่สุขภาพจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายและเปราะบางเช่นกัน จากการศึกษาในอดีตพบว่า ผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาสุขภาพจิตและตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าสูงถึง 10-15% ซึ่งถือว่าสูงกว่าคนในช่วงวัยอื่นๆ

อ่านต่อ >>

ธนากร พรหมยศ มอบความสุข เติมคุณค่าให้สูงวัย YoungHappy

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

ความท้าทายอย่างหนึ่งของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล คำถามก็คือค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดจากอะไร นอกจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ แล้ว สิ่งที่ ธนากร พรหมยศ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ YoungHappy (ยังแฮปปี้) ได้ค้นพบก็คือ เรื่องของ “สุขภาพจิต” ที่เป็นรากเหง้านำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ทำให้เขาตัดสินใจก่อตั้ง YoungHappy เพื่อมุ่งสร้างชุมชนออนไลน์ที่จะเป็นเพื่อนคลายเหงา พร้อมช่วยเติมคุณค่า ฟื้นพลังกาย และเพิ่มพลังใจ ให้ผู้สูงวัยได้กลับมามีความสุขอีกครั้ง

อ่านต่อ >>

4 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism หนึ่งในเทรนด์การท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากการที่ผู้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และจากงานวิจัยสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก และอันดับที่ 5 ของเอเชีย เพราะพรั่งพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำพุร้อน น้ำตกร้อน และบ่อโคลนสปา เป็นต้น ที่ล้วนตอบโจทย์การพักผ่อนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพใจที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง TRUST ฉบับนี้จึงจะพาไปเยือน 4 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จะช่วยบำบัดร่างกายและจิตใจของคุณท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

อ่านต่อ >>

เรือนเวลาสวยหรูที่ควรค่าแก่การลงทุน

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

หากพูดถึงการลงทุนกับสิ่งที่หลงใหลในยุคปัจจุบัน นอกจากคริปโทฯ อาร์ต (Crypto Art) หรือการสะสมงานศิลปะผ่าน NFT แล้ว สิ่งของที่ควรค่าแก่การสะสมและได้รับความนิยมในหมู่ Passion Investors มาอย่างต่อเนื่องนั้น คงต้องยกให้กับ “นาฬิกา” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่า ทั้งในแง่ของคุณค่าทางจิตใจ ความรู้สึกภูมิใจที่ได้ครอบครองในสิ่งที่ชื่นชอบ ตลอดจนการได้สวมใส่ ทั้งยังอาจสร้างคุณค่าและมูลค่า (เพิ่ม) จากการซื้อขายในอนาคตได้แบบเหนือความหมายด้วย โดยการเติบโตของการลงทุนในนาฬิกา Pre-owned นั้นถือว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งในปี 2019 มีมูลค่าการซื้อขายในตลาดอยู่ที่ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ McKinsey เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการตลาดของนาฬิกาและเครื่องประดับชั้นนำ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2025 จะเติบโตได้สูงถึง 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงมีสัดส่วนการขายนาฬิกา Pre-owned ได้ราวครึ่งหนึ่งของตลาดนาฬิกามือหนึ่ง

อ่านต่อ >>

Campervan EV รถบ้านพลังไฟฟ้า เทรนด์การเดินทางท่องเที่ยวแห่งอนาคต

โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566

ปรากฏการณ์แคมป์ปิ้งฟีเวอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ได้บูมแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ต่างประเทศก็มาแรงไม่แพ้กัน โดยจากรายงาน The Business Research Company พบว่า มูลค่าตลาดท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้งทั่วโลก ในปี 2564 เติบโตถึง 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกถึง 11.2% ในปี 2565 ซึ่งนอกจากการกางเต็นท์แล้ว รถบ้านก็เป็นสิ่งที่นิยมสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวสไตล์นี้ นั่นจึงส่งผลให้ตลาดรถบ้าน หรือ Campervan เติบโตขึ้นทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก เห็นได้จากผู้ผลิตรถบ้านรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Thor Industries ที่มีกำไร 4,331 ล้านบาท จากในปี 2019 พุ่งพรวดขึ้นมาเป็น 21,446 ล้านบาท ในปี 2021

อ่านต่อ >>