ตรวจโควิดด้วยลมหายใจ นวัตกรรมใหม่ที่น่าจับตา

file

กว่า 2 ปีที่ทั่วโลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 วงการแพทย์และนักวิทยาศาสร์ระดมกำลังวิจัยพัฒนาวัคซีนและยาต่างๆ เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้ รวมถึงอีกเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด คือ การคัดกรองผู้ติดเชื้อ โดยล่าสุด ได้มีนวัตกรรมการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 แบบใหม่ เป็นการตรวจหาเชื้อผ่านลมหายใจ ที่เพิ่งผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกามาสดๆ ร้อนๆ เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา

การทดสอบหาเชื้อโควิดด้วยลมหายใจนี้มีชื่อว่า อินสเป็กไออาร์ โควิด 19 เบรธธะไลเซอร์” (InspectIR COVID-19 Breathalyzer) โดยบริษัท InspectIR Systems LLC จากรัฐ Texas เป็นการทดสอบด้วยเทคนิค Gas Chromatography-mass Spectrometry (GC-MS) ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำในการวิเคราะห์เพื่อระบุสารต่างๆ ภายในตัวอย่างทดสอบ โดยปัจจุบันมีการนำเทคนิค GC-MS ไปใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น การตรวจจับยา การตรวจสอบวัตถุระเบิด การตรวจจับสารในกระเป๋าเดินทางเพื่อรักษาความปลอดภัยในสนามบิน ซึ่ง GC-MS สามารถวิเคราะห์และตรวจจับได้ แม้สารนั้นๆ จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย

โดยหลังจากทำการทดสอบกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2,409 คน ซึ่งมีทั้งผู้ที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ พบว่า InspectIR COVID-19 Breathalyzer มีความไว (Sensitivity) 91.2% และความจำเพาะ (Specificity) ถึง 99.3% และด้วยวิธีการตรวจด้วยลมหายใจ ทำให้การตรวจแบบนี้แทบไม่ก่อให้เกิดการระเคืองเมื่อเทียบกับการตวรจด้วยวิธีแหย่จมูก หรือ Swab แบบที่เราคุ้นเคย สำหรับตัวอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ มีขนาดใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับกระเป๋าสัมภาระที่ใช้ถือขึ้นเครื่องบิน โดยวิธีการทดสอบ คือ ผู้ที่ต้องการทำการทดสอบหาเชื้อ ต้องนั่งหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ตรวจและเป่าลมผ่านหลอดที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ตรวจเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที และจะทราบผลทดสอบภายในเวลา 3 นาที ซึ่งรวดเร็วกว่าการทำ PCR ที่ใช้เวลานานถึง 2 - 3 วันกว่าจะทราบผล หรือ Rapid PCR ที่ยังต้องใช้เวลา 15 - 30 นาที

บริษัท InspectIR Systems LLC คาดว่า จะสามารถนำอุปกรณ์ตรวจเชื้อด้วยลมหายใจนี้ออกใช้ได้ในโรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ และศูนย์ทดสอบเคลื่อนที่ โดยจะสามารถทำการทดสอบได้ 160 การทดสอบต่อวัน และด้วยเทคนิค GC-MS จะไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อ จึงไม่จำเป็นต้องทำลายหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก มีเพียงแค่หลอดสำหรับการทดสอบแบบใช้ครั้งเดียวเท่านั้น

ณ ปัจจุบัน นอกจากบริษัท InspectIR Systems LLC ที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคนิคการตรวจสอบหาเชื้อโควิดด้วยลมหายใจจนได้รับการอนุมัติจาก FDA สหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีอีกหลากหลายบริษัทที่นำเทคนิคนี้มาใช้ เช่น เครื่องตรวจ BreFence™ Go COVID-19 Breath Test จากบริษัท Breathonix ของสิงคโปร์ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในสิงคโปร์ โดยกระทรวงสาธารณสุขนำเครื่องนี้ไปติดตั้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อคัดกรองเป็นด่านแรก และ SpiroNose  อุปกรณ์ตรวจจับโควิด 19 ที่จากเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้คัดกรองหาผู้ติดเชื้อเช่นกัน

การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นับเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมทางการแพทย์จะยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่พาให้โลกสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และนำพาให้การดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาสู่สภาพปกติได้ในที่สุด

 

======================================

 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ Health is Wealth กรุงเทพธุรกิจ

บทความล่าสุด