เมื่อติดโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงแค่ไหน? DNA ตอบได้!

file

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมอาการของผู้ป่วยโรคโควิด19 เกิดขึ้นกับแต่ละคนในรูปแบบที่ต่างกัน และมีหลากหลายอาการ ตั้งแต่อาการคล้ายโรคหวัดธรรมดา ไปจนถึงอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบรุนแรง หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว … เชื่อหรือไม่ DNA มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ !?!

เชื่อหรือไม่ DNA มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ !?!

ดร. นพ.สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด (Genfosis) อธิบายว่า ความจริงแล้ว มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทั้งที่เป็นปัจจัยจากเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆ และปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย โดยหากเจาะลึกลงไปในส่วนของ “ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย” ก็จะพบได้ว่า กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 รุนแรง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ (มากกว่า65ปี) รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคอ้วน เป็นต้น

DNA มีความสัมพันธ์กับโควิด-19 อย่างไร ?

จากการศึกษาในระดับโมเลกุลพบว่า ปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic factors) หรือ DNA ก็ส่งผลต่อโอกาสการติดเชื้อ (genetic susceptibility) และความรุนแรงของโรค (severity) โดยคนที่มีรูปแบบของ DNA บางรูปแบบ จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไป และ DNA บางรูปแบบ ส่งผลต่อความรุนแรงของโรค เช่น ปอดอักเสบรุนแรง ด้วย

DNA รูปแบบไหน ที่เมื่อติดโควิด -19แล้ว จะมีอาการจะรุนแรง ?

จากการศึกษาในผู้ป่วยโควิด19 ที่มีอาการรุนแรงพบว่า คนที่มีความแปรผันของรหัสพันธุกรรมในบางยีน เมื่อติดเชื้อ จะมีอาการรุนแรงกว่าประชากรทั่วไป เช่น

1.ยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานของร่างกายต่อเชื้อไวรัส : เมื่อภูมิต้านทานอ่อนแอ ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงได้

2.ยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ : ซึ่งทำให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ง่าย

3.ยีนที่เกี่ยวข้องกับกรุ๊ปเลือด : โดยกรุ๊ปเลือด A จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากรุ๊ปอื่น

ตรวจDNA เช็คความต้านทานโควิด-19 ใช้เวลานานแค่ไหน ?

การตรวจ DNA เพื่อบอกปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic factors) ว่าเมื่อสัมผัสเชื้อแล้ว จะมีโอกาสการติดเชื้อมากหรือน้อย และถ้าติดเชื้อแล้ว จะมีความรุนแรงของโรค มากหรือน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากร

สามารถตรวจได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น วิธี SNP array ซึ่งตรวจจากน้ำลายหรือเลือด โดยใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 3-4 สัปดาห์

ข้อมูลโดย : ดร. นพ.สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด (Genfosis)

=======================

  • สนใจรับบริการ “ให้คำแนะนำด้านประกันสุขภาพ” ปรึกษาได้ที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
  • เปรียบเทียบประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรงของบริษัทประกันต่างๆ ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น
  • ให้คำแนะนำในการเลือกประกันสุขภาพ ที่ตอบโจทย์คุณโดยเฉพาะ

บทความล่าสุด