ลงทุนกับยุคใหม่ของธุรกิจการแพทย์ Healthcare Innovation

file

เทคโนโลยีกำลังเข้ามาสั่นสะเทือนวงการการแพทย์แบบดั้งเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังสร้างโอกาสในการลงทุนไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อุตสาหกรรมการแพทย์ได้นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จนเกิดนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่เรียกว่า Healthcare Innovation บริษัทเหล่านี้กำลังเร่งพัฒนาและวิจัยตั้งแต่กระบวนการรักษาไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งนักลงทุนและรัฐบาล บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ  Healthcare Innovation มักจะเป็นกลุ่มของ Biotechnology Company ที่มีความแตกต่างจากบริษัทที่ผลิตยาสามัญ คือ Biotech จะผลิตยาหรือวัคซีนโดยการสกัดหรือดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต 

ขณะที่ยาสามัญ จะถูกผลิตจากการสังเคราะห์สารเคมี ทำให้ยาประเภท Biotech มักมีราคาที่สูงกว่าและมักจะใช้เป็นยาสำหรับรักษาโรคร้ายแรง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ระยะเวลาการถือครองสิทธิบัตรของยาประเภท Biotech มีระยะเวลาเฉลี่ย 12 ปี มากกว่ายาสามัญที่มีระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 5 ปี ตัวอย่างของกลุ่มที่ผลิตยา Biotech ที่นักลงทุนคุ้นเคยกันดี เนื่องจากบริษัทเหล่านี้บางบริษัทเป็นผู้ผลิตวัคซีน COVID-19 ด้วย อย่างเช่น  Moderna และ Pfizer ไปจนถึงบริษัทสัญชาติจีนอย่าง Sinopharm ผู้ผลิตวัคซีน Sinovac  

Healthcare Innovation คลื่นลูกใหม่วงการแพทย์

เทคโนโลยีของ Healthcare Innovation ที่เป็นกำลัง S-curve ที่จะมีบทบาทสำคัญในวงการการแพทย์ คือ การถอดรหัสพันธุกรรม  และ การตัดต่อยีน  ด้วย CRISPR-Cas9 ที่เปรียบเสมือนกรรไกรทางพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น แพทย์สามารถวิเคราะห์และตัดยีน BRCA1/2 ซึ่งเป็นยีนที่มีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านม การถอดรหัสพันธุกรรมนอกจากจะช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงที่บุคคลหนึ่งจะเกิดโรคร้ายแรงได้ล่วงหน้า ยังสามารถออกแบบยาที่ตรงกับความต้องการเฉพาะจุด ทำให้เกิดเทคโนโลยีการรักษาแบบพุ่งเป้าและการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด

ผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาจะมีอัตราการรอดชีวิตประมาณ 5% หากรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดจะทำให้อัตราการรอดชีวิตเกิน 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 42% และมีผลข้างเคียงน้อยกว่าวิธีเคมีบำบัด ซึ่งออกฤทธิ์ทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง ในปี 2020 มูลค่าตลาดของกลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดอยู่ประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับปี 2015 ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นการเติบโตกว่าปีละ 120% จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่นั้นกำลังเปลี่ยนโฉมวงการการแพทย์แบบดั้งเดิมที่จะรักษาก็ต่อเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

ให้ผลตอบแทนดีกว่าธุรกิจเฮลธ์แคร์ดั้งเดิม

ราคาหุ้นมักจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับความคาดหวังและผลประกอบการของบริษัทในอนาคต จะเห็นได้จากดัชนี SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีสูงถึง  +103% เทียบกับ ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare (XLV) ที่ให้ผลตอบแทนเพียง +77% (ข้อมูลวันที่ 6 ส.ค. 2021) จะเห็นว่า หากเปลี่ยนการลงทุนใน Conventional Healthcare ไปเป็น Innovative Healthcare อย่างกลุ่ม Biotech จะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 33%   

State Street Global Advisor ประเมินว่ากลุ่มอุตสาหกรรม Biotech จะมีการเติบโตของกำไรสุทธิในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่ 14% ต่อปี ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ซื้อ-ขาย กัน ที่ระดับ Forward P/E  ประมาณ 14.4 เท่า เทียบกับ Forward P/E ของดัชนี S&P 500 ที่ประมาณ 21.3 เท่า และดัชนี Nasdaq100 ที่ประมาณ  29 เท่า (ข้อมูลวันที่ 6 ส.ค. 2021) ทำให้หุ้นของบริษัทในกลุ่ม Biotech ถูกจัดว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงแต่มี Valuation ที่ไม่ได้สูง หากเทียบกับผลกำไรที่คาดว่าบริษัทเหล่านี้จะสร้างได้ในอนาคต

2 ตัวแปรหนุนราคาหุ้นพุ่ง

นอกจากการเติบโตของเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่แล้วนั้นยังมีอีกสองตัวแปรที่สำคัญ คือ การอนุมัติจากองค์กรอาหารและยา (FDA) หากตัวยาที่บริษัทเหล่านี้ได้รับการอนุมัติและสามารถผลิตออกมาวางจำหน่ายได้ จะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA มักจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ คือ การควบรวมกิจการ (M&A) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยในปี 2020 มูลค่าในการทำ M&A ของอุตสาหกรรม Healthcare สูงถึง 104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กับ Healthcare Innovation ที่ถูกมองว่าเป็นหุ้นเติบโตเหมือนกัน คือ จำนวนยาและวัคซีนที่รอการอนุมัติจาก FDA ในอนาคต ซึ่งหากมีการอนุมัติจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และการควบรวมกิจการที่มีแนวโน้มสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น และกลุ่มเทคโนโลยีที่ถึงแม้จะมีการเติบโตที่สูงแต่ก็ต้องอาศัยการขยายของจำนวนของผู้ใช้งาน และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะหันไปใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างจาก Healthcare Innovation ที่ผู้ใช้มีต้นทุนในการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานที่สูงกว่า

 

==========================================================

 

หากท่านใดมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินของตนเอง สามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่ [email protected]  

 

 บทความโดย วัทธิกร กิจจาวิจิตร AFPT™ Wealth Manager

เผยแพร่ครั้งแรกที่คอลัมน์ Global Wealth Strategy กรุงเทพธุรกิจ

บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>

จับ 4 ธีมสร้างกำไรใน China Megatrends

โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางจีน รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้ามากำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทของจีน เพื่อลดการผูกขาดทางการค้า ได้ส่งผลให้ Valuation ดัชนีของตลาดหุ้นจีนยังคงซื้อ-ขายในระดับ Fwd PE เพียงแค่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที่มีค่า Fwd PE สูงถึงราว 22 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยัง “มีส่วนลด” อย่างมาก เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลกอย่างสหรัฐฯ

อ่านต่อ >>