จับ 4 ธีมสร้างกำไรใน China Megatrends

file

การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางจีน รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้ามากำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทของจีน เพื่อลดการผูกขาดทางการค้า ได้ส่งผลให้ Valuation ดัชนีของตลาดหุ้นจีนยังคงซื้อ-ขายในระดับ Fwd PE เพียงแค่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที่มีค่า Fwd PE สูงถึงราว 22 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยัง “มีส่วนลด” อย่างมาก เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลกอย่างสหรัฐฯ 

หากพิจารณาลงไปในรายอุตสาหกรรมแล้ว จะพบว่าราคาหุ้นจีนหลายกลุ่มก็ได้มีการปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกัน ทำให้หุ้นจีนในกลุ่มธุรกิจ “New Economy” และเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน Megatrends มีความน่าสนใจในการลงทุนมากกว่าดัชนีตลาดหุ้นจีนที่ยังมีสัดส่วนธุรกิจแบบ “Old Economy” สูงถึงกว่า 50% 

เปิด 4 Megatrends หุ้นจีนน่าซื้อ

เรามองว่า 4 ธีม Megatrends การลงทุนหุ้นจีนที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาว มีดังนี้

Consumption : เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากพลังการบริโภคของประชากรจีนที่มีจำนวนกว่า 1,400 ล้านคน ซึ่งกำลังมีระดับรายได้ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับผลบวกจากนโยบายภาครัฐที่ตั้งเป้าจะยกระดับ Domestic Consumption ให้ขยายตัวขึ้น ลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศอีกด้วย บทวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ได้ประมาณการว่า รายได้ภาคครัวเรือนของคนจีนจะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัวภายในปี 2030 จากระดับปัจจุบันที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปเป็น 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นปัจจัยหลักในการหนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยในจีนสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันช่องทางการบริโภคหลักของคนจีน จะมาจากส่วนของ Online Retails หรือ E-commerce ซึ่งจีนถือเป็นตลาด E-commerce ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าผ่านช่องทาง E-commerce ของประเทศจีนอยู่ที่ระดับ 2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วน 45% ของยอดค้าปลีกทั้งหมด) ใหญ่กว่ายอดขาย E-commerce ของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 7.94 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงเกือบสามเท่าตัว ทั้งนี้ eMarketer คาดการณ์ว่าตลาด E-commerce ของจีนจะยังเติบโตขึ้นอีก 21% ในปี 2021 ขึ้นไปแตะระดับ 2.77 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Technology : ถือเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอัตราการเข้าถึง Internet ของประชากรจีนที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในปัจจุบัน จีนมีจำนวนผู้ใช้งาน Internet กว่า 1 พันล้านคนหรือคิดเป็น 67% ของจำนวนประชากร โดยบริการที่คนจีนนิยมใช้งานผ่านระบบ Internet ได้แก่ การรับ-ส่งข้อความแบบ Instant Message, การค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine, การชำระเงินผ่านระบบ Online Payment รวมไปถึงการเล่นเกมหรือดูวิดีโอต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้กิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการผ่านระบบ Internet ในประเทศจีน ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและการพัฒนาของเทคโนโลยี   

ในอนาคตยุคหลัง COVID-19 รัฐบาลจีนยังคงวางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5.0 ทั้ง 5G, AI, Internet of Things, Semiconductors และ Smart Cities ทำให้หุ้นกลุ่ม IT ของจีน ยังมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวอีกมหาศาลในฐานะหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศจีนขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกกับสหรัฐฯ 

Healthcare : อุตสาหกรรม Healthcare ของจีนถือเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดธุรกิจการแพทย์ Top 5 ของโลก ข้อมูลจาก WHO ชี้ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตลาด Healthcare ของจีนสามารถเติบโตเฉลี่ยได้ถึง 11% แบบทบต้น เทียบกับตลาด Healthcare ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐฯ ที่เติบโตเฉลี่ยได้เพียง 4% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของธุรกิจการแพทย์ของจีนในระยะยาว ก็คือ ลักษณะโครงสร้างประชากรที่มีจำนวนมหาศาล แต่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จีนกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ภายในปี 2025 ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวมาพร้อมกับโอกาสในการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นของประชากรจีนและส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตาม ปัจุบันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนจีนในภาพรวม ยังอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 5.4% ของ GDP เท่านั้น โดยตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 17% ของ GDP 

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้มีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม Healthcare ผ่าน “Healthy China 2030 Plan” ด้วยการพัฒนาคุณภาพยาร่วมกับต่างชาติ เพิ่มความคล่องตัวในการอนุมัติยาตัวใหม่ ตลอดจนเพิ่มงบประมาณในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในอุตสาหกรรม Healthcare โดยในช่วง 3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 17.7% ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงแค่ราว 4.5% ต่อปี 

ความต้องการในสินค้าและบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นนั้น จะส่งผลให้บริษัทในกลุ่ม Healthcare อย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตยา, บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ, โรงพยาบาล, ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และ Telemedicine เป็นกิจการที่ได้รับประโยชน์จาก Megatrend ของสังคมผู้สูงอายุในจีน 

Clean Technology : รัฐบาลจีนได้มีการปรับยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญใน China’s 14th Five-year Plan โดยหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าว่าจีนจะต้องเป็นประเทศที่ “ปลอดคาร์บอน” ให้ได้ภายในปี 2060 ในปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศที่มีเม็ดเงินลงทุนด้านการปฏิรูปพลังงานสูงที่สุดในโลกที่ระดับ 1.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำหน้าสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศทางฝั่งยุโรปที่มีงบประมาณดังกล่าวเพียงแค่ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 2-3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานสะอาด เพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 

Megatrend ด้านพลังงานสะอาดในจีน ถือเป็นโอกาสในการเติบโตครั้งสำคัญของหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ไล่ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ สถานีชาร์จและรถยนต์ไฟฟ้า โดยปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถทำยอดขายรถยนต์ EVs ได้สูงถึง 1.3 ล้านคันในปี 2020 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ Credit Suisse ได้มีการคาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนจะยังสามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 12 ล้านคันได้ภายในปี 2030 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยทบต้นที่สูงถึง 25% ต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนยังอยู่แค่เพียงในระยะเริ่มต้นเท่านั้น

ย้ำลงทุน 4 เมกะเทรนด์จีนสร้างผลตอบแทนเด่นระยะยาว

เรามองว่ากลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว ควรเป็นกลยุทธ์แบบ “เลือกลงทุนรายอุตสาหกรรมที่อยู่ใน Megatrends” มากกว่าการลงทุนในดัชนีตลาด โดยนักลงทุนควรมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่จีนมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก มีแนวโน้มในการเติบโตอย่างชัดเจนและได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากทางภาครัฐ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพในระยะยาว

 

==========================================================

 

หากท่านใดมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินของตนเอง สามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่ [email protected]  

 

 บทความโดย ภาคภูมิ พีรยวัฒนา AFPT™ Wealth Manager

เผยแพร่ครั้งแรกที่คอลัมน์ I wish you wealth โพสต์ทูเดย์

บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>

จับ 4 ธีมสร้างกำไรใน China Megatrends

โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางจีน รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้ามากำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทของจีน เพื่อลดการผูกขาดทางการค้า ได้ส่งผลให้ Valuation ดัชนีของตลาดหุ้นจีนยังคงซื้อ-ขายในระดับ Fwd PE เพียงแค่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที่มีค่า Fwd PE สูงถึงราว 22 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยัง “มีส่วนลด” อย่างมาก เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลกอย่างสหรัฐฯ

อ่านต่อ >>