ปรับแผนเกษียณ เปลี่ยนให้ทันโลก ด้วย Megatrend Retirement Planning

file

 

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้งจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อายุขัยเฉลี่ยของคนยืนยาวขึ้นจากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า เช่นเดียวกับ Lifestyle ของคนที่เปลี่ยนไป ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ การวางแผนเกษียณแบบเดิมๆ อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป จึงจำเป็นต้องปรับแผนเกษียณใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่นี้ด้วยคอนเซ็ปต์ Megatrend Retirement Planning

การวางแผนเกษียณรูปแบบใหม่ด้วย  Megatrend Retirement Planning ยังคงยึดหัวใจสำคัญของการวางแผนคือต้องมีทั้งการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) และการปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) แต่ในเมื่อโลกในวันนี้และในอนาคตกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ดังนั้น  ในมุมของ  Wealth Creation ก็ต้องปรับให้สอดคล้องด้วย Megatrend Investment

Megatrend Investment  เป็นการลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก และมีโอกาสเติบโตในอัตราก้าวกระโดดเช่นเดียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน  ยกตัวอย่างเช่น การเติบโตของหุ้น Amazon บริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก ที่เข้าตลาดเมื่อปี 1997 ด้วยราคาประมาณ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (คำนวณรวมการแตกพาร์แล้ว) แม้จะต้องเผชิญกับช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงอย่างช่วงดอทคอม

 แต่ด้วยการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Amazon สามารถผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนั้นและพาให้ราคาหุ้นของบริษัทดีดตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 3,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน คิดเป็นอัตราเติบโตกว่า 200,000% นับจากราคา IPO และในวันนี้ต้องยอมรับว่าการจับจ่ายใช้สอยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว Amazon เป็นตัวอย่างที่ดีของ Megatrend Invesment เป็นการจับเอาโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกแห่งการลงทุนให้เติบโตไปพร้อมกัน

การลงทุนแบบ  Megatrend Investment ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ได้แก่ การลงทุนในธีม The Future Trend of Technology เป็นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยียุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างการลงทุนในธีมนี้ เช่น กลุ่ม Cloud Computing และกลุ่ม Cyber Security ที่เติบโตไปพร้อมๆ กับการใช้งาน Network ที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น การรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น และความจำเป็นในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้รับส่งหรือจัดเก็บบนเครือข่าย Internet ที่มากขึ้นเช่นกัน

อีกตัวอย่างของ Megatrend Investment คือ การลงทุนในกลุ่ม Innovative Healthcare ซึ่งเป็นธีมการลงทุนที่สอดคล้องกับสังคมสูงวัย โดยเป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อนำไปสู่การให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสร้างความมั่งคั่งด้วย Megatrend Investment นั้น ในระยะสั้นมีความผันผวนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทั่วไป แต่หากข้ามผ่านความผันผวนในระยะสั้นไปได้  Megatrend Investment จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นมากในระยะยาว ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นมาไม่เพียงแต่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับช่วงชีวิตหลังเกษียณ แต่จะสามารถช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ หรือ Lifestyle ในช่วงชีวิตหลังเกษียณได้อีกด้วย

อีกองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนเกษียณ คือ การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) ซึ่งต้องทำไปพร้อมๆ กับการสร้างความมั่งคั่งด้วย แต่รูปแบบการปกป้องความมั่งคั่งจะเปลี่ยนไปเป็น  Megatrend Protection ซึ่งเป็นการป้องกันความมั่งคั่ง โดยหันมาเน้นที่ Living Benefit มากขึ้น แทนการมุ่งหวังที่ผลตอบแทนในช่วงสั้นๆ หรือการส่งต่อมรดกซึ่งเป็นการป้องกันความมั่งคั่งที่นิยมใช้กันแต่เดิม

Megatrend Protection มีจุดมุ่งหมายหลัก คือการสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถมีกระแสเงินสดมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอายุขัยของคนที่ยืนยาวขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่ามนุษย์อาจมีอายุขัยเฉลี่ยสูงได้ถึง 100 ปีในอนาคต ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า ซึ่งแน่นอนค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลย่อมสูงขึ้นด้วย

ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ จึงจำเป็นที่จะต้องปกป้องความมั่งคั่ง ทั้งในรูปแบบประกันที่เน้นให้กระแสเงินสดในช่วงวัยเกษียณ รวมถึงประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรงเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ดีเพียงพอเมื่อยามเจ็บป่วยทั้งในวัยทำงานและวัยเกษียณ

การวางแผนเกษียณแบบ Megatrend Retirement Planning ที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไป จะช่วยรักษาคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณได้ และยิ่งเริ่มวางแผนและดำเนินการตามแผนเร็วยิ่งจะทำให้แผนเกษียณของเราบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นและอาจสามารถอาจยกระดับคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณได้ด้วย

===========================================

 

เผยแพร่ครั้งแรกที่คอลัมน์ Financial Planning ใน กรุงเทพธุรกิจ

บทความล่าสุด