เกษียณอย่างสบายใจ...ถ้ามีประกันสุขภาพ

file

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ คือ มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีคนในวัยเกษียณ มากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับคนวัยเกษียณไม่ใช่เพียงแค่ค่าอาหาร และที่อยู่อาศัย แต่ยังมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งนับเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่และมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นตามอายุอีกด้วย จะดีกว่าไหม หากหลังเกษียณ เราไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านนี้คนเดียว

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ครึ่งหนึ่งของคนสูงอายุถูกจัดว่าเป็นโรคร้ายแรง โดยโรคที่พบมาก คือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมอง โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับไตหรือปอด นอกจากนั้นยังมี โรคความดันโลหิตสูง ไขข้อเสื่อม และโรคต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งโรคเหล่านี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน ยังไม่นับรวมถึงโรคอื่นๆ ในผู้สูงอายุที่แม้จะไม่ร้ายแรง แต่ก็เป็นปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาและพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แนวโน้มค่ารักษาพยาบาลยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยค่ารักษาพยาบาลของไทยมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น 2 เท่า ในทุกๆ 8 - 10 ปี สมมุติว่าเราอายุ 40 ปีในวันนี้ ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 20,000 บาท ในวันนี้ จะเท่ากับ 80,000 บาท เมื่อเราอายุ 60 ปี และเป็น 320,000 บาท เมื่อเราอายุ 80 ปี ซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพจำนวน 20,000 บาท เป็นเพียงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพเท่านั้น  ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีที่เราเป็นโรคต่างๆและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือพักฟื้นในโรงพยาบาล และด้วยค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน การเข้าพักฟื้นในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายหลักหมื่นอาจไม่เพียงพอ 

แผนภาพที่ 1: อัตราการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุในปี พ.ศ. 2558 (ต่อประชากร 100,000 คน) 

file

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

ประกันสุขภาพจะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีประกันสุขภาพมากมายหลายแบบให้เลือก ทั้งแบบเหมาจ่าย แบบแยกค่ารักษา รวมถึงประกันสุขภาพที่คุ้มครองเฉพาะโรค ซึ่งแต่ละแบบประกันสุขภาพมีความคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกัน และเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป แต่เงื่อนไขหนึ่งที่บริษัทรับประกันสุขภาพมีเหมือนกัน คือ ไม่รับประกันกรณีที่มีความเจ็บป่วยในโรคนั้นๆ เกิดขึ้นแล้ว และถ้าหากมีภาวะทางสุขภาพบางอย่างที่อาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆ  เช่น  โรคเบาหวาน อาจนำไปสู่เงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับประกัน และแน่นอนเมื่อเราอายุมากขึ้น โอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ ก็สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการทำประกันสุขภาพ คนส่วนใหญ่จะมองเห็นความสำคัญของประกันสุขภาพก็ต่อเมื่อเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บหรือมีปัญหาสุขภาพไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทประกันมักไม่รับหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมากมาย หากผู้สูงอายุต้องการทำประกันสุขภาพ เรียกว่ากว่าจะเห็นความสำคัญของประกันสุขภาพก็อาจสายเกินไป

เคล็ดลับง่ายๆ คือ การทำประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่ตอนที่สุขภาพยังแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง และทำก่อนจะเข้าสู่วัยเกษียณ โดยมีบริษัทประกันมากมายที่รับต่อประกันสุขภาพหากเราทำประกันไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรก และยิ่งทำประกันตั้งแต่เนิ่นๆ ก็มีโอกาสได้รับการต่อประกันจนถึงอายุมาก เช่น หากทำประกันในช่วงอายุไม่เกิน 60 ปี จะสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี นั่นหมายความว่าถ้าเราทำประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณ บริษัทประกันก็ยังรับต่ออายุประกันได้จนถึงเกือบตลอดชีวิตเลยทีเดียว 

====================================================

เผยแพร่ครั้งแรกที่ Health is Wealth กรุงเทพธุรกิจ

บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>

จับ 4 ธีมสร้างกำไรใน China Megatrends

โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากความกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจากธนาคารกลางจีน รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้ามากำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทของจีน เพื่อลดการผูกขาดทางการค้า ได้ส่งผลให้ Valuation ดัชนีของตลาดหุ้นจีนยังคงซื้อ-ขายในระดับ Fwd PE เพียงแค่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที่มีค่า Fwd PE สูงถึงราว 22 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยัง “มีส่วนลด” อย่างมาก เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นของเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลกอย่างสหรัฐฯ

อ่านต่อ >>