TRUST Magazine Issue.62

รวมคอลัมน์ที่น่าสนใจ คัดมาจากฉบับเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

“เกษียณไม่รอด” วิกฤตการเงิน โรครุมเร้า ตอบโจทย์ด้วย “Megatrends Retirement Planning”

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังเผชิญหน้ากับ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” เพราะตกอยู่ในภาวะที่สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่อัตราการเกิดและจำนวนประชากรวัยทำงานกลับเป็นไปในทิศทางตรงข้าม ซึ่งสถานการณ์ที่ว่านี้ ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเช่นกัน แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือ การวางแผนทางการเงินของคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการใช้ชีวิตในช่วงสูงอายุหรือหลังจากไม่ได้ทำงาน ดังนั้น โอกาสที่ “เกษียณไม่รอด” จึงมีสูง

อ่านต่อ >>

เปิดมุมความคิด “โชน โสภณพนิช” กับความร่วมมือครั้งสำคัญ TISCO x BLA สู่การวางแผนประกันที่ดูแลคนไทยยาวนานถึงหลังเกษียณ

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

ประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เผชิญกับปัจจัยท้าทายรอบด้าน ทั้งจากการระบาดของ COVID-19 สถานการณ์การแข่งขันสูง ความผันผวนจากผลตอบแทนของการลงทุนและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัว แต่ในความท้าทายนั้น ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้งในด้านชีวิตและสุขภาพมากขึ้น รวมถึงเมกะเทรนด์ของโลกในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ธุรกิจเติบโต

อ่านต่อ >>

เจลชีวพอลิเมอร์ ระบบส่งยารักษามะเร็งสมอง ความหวังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งสมอง

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่า “โรคมะเร็ง” คือ 1 ใน 5 โรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด ซึ่งในกลุ่มโรคมะเร็ง แม้จะพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองจำนวนน้อยมากเพียง 1% ของประชากรทั้งโลกก็ตาม แต่ในสัดส่วนนี้กลับมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง เมื่อรู้ตัวว่าป่วยแล้วมักจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งยังมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ยาก โดยมีโอกาสรอดน้อยกว่า 10%

อ่านต่อ >>

3 ขั้นตอนบรรลุแผนเกษียณอย่าง Smart

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

หากกล่าวถึงการวางแผนเกษียณ ที่ปรึกษาการลงทุนมักให้คำแนะนำด้วยการลงทุนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น เงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ย กองทุนรวม หรือการลงทุนเสี่ยงขึ้นในหุ้นสามัญหรือการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนต่างราคาจากการซื้อ-ขายสินทรัพย์ (Capital Gain) หรือในรูปแบบเงินปันผลจากการลงทุนในสินทรัพย์ (Dividend) เป็นต้น ซึ่งเป็นคำแนะนำวิธีการ “สร้างเงินให้งอกเงย”

อ่านต่อ >>

เกษียณให้พร้อมแบบเพียงพอและมั่นคง

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

คนอายุน้อยมักรู้สึกว่าเรื่องเกษียณยังเป็นเรื่องที่ไกลตัว จึงไม่ได้คิดที่จะเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งกว่าจะเริ่มคิดเรื่องเกษียณก็เมื่ออายุเข้าสู่เลขหลักสี่ไปถึงเลขหลักห้าแล้ว อีกทั้งหลายคนก็อาจวางใจว่าตัวเองอยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณแล้ว เช่น ประกันสังคม (กรณีชราภาพ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาคเอกชน แต่อาจไม่ทราบว่าเงินที่จะได้รับจากการออมเหล่านี้ จะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพหรือไม่

อ่านต่อ >>

Megatrends Investment ปรับการลงทุนให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงต้องปรับพอร์ตลงทุนให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อให้พอร์ตลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว และก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่าง ๆ ในระยะสั้นได้ Megatrends Investment จึงเข้ามาทำหน้าที่นี้

อ่านต่อ >>

THE MEMORABLE TRAIN RIDES OF A LIFETIME

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

เพราะ “ประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง” ก็เป็นความทรงจำอันน่าประทับใจไม่รู้ลืมไม่แพ้ “จุดหมายปลายทาง” และตราบใดที่เวลาไม่ใช่ปัญหาแล้ว การเดินทางด้วยรถไฟนับเป็นหนึ่งวิธีท่องโลกกว้างชั้นเยี่ยม TRUST ฉบับนี้ ขออาสาพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางด้วย “รถไฟขบวนพิเศษ” ที่จะพาไปดื่มด่ำทิวทัศน์ระดับห้าดาวตลอดเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านอย่างใกล้ชิด และสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นให้มากขึ้น พร้อมพบปะหรือสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ กับผู้คนหลากหลาย ที่ไม่อาจสัมผัสได้จากการเดินทางด้วยยานพาหนะอื่น ๆ นี่คือ 3 เส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟหรูที่ต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

อ่านต่อ >>

ส่องบ้านพักวัยเกษียณทั่วโลก บั้นปลายชีวิตไม่เหงา อยู่ยาวมีความสุข

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “เทรนด์สังคมผู้สูงอายุ” ถูกพูดถึงอย่างมาก เนื่องด้วยอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมผู้สูงอายุ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรโลกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ทำให้ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั่วโลกหรือประมาณ 1,000 ล้านคน โดยคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,400 ล้านคนในปี 2030 และเพิ่มเป็น 2,000 และ 3,000 ล้านคนในปี 2050 และ 2100 ตามลำดับ

อ่านต่อ >>

กิตติศักดิ์ ปัทมะเสวี ปั้น “ตรีวนันดา” Wellness Community ส่งต่อ Health และ Wealth จากรุ่นสู่รุ่น

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (อสังหาฯ) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ยังมีอสังหาฯ กลุ่มหนึ่งที่กลับเติบโตได้ดีสวนกระแส นั่นก็คือ Wellness Real Estate หรืออสังหาฯ ที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม จากข้อมูลของ Global Wellness Institute (GWI) พบว่า อสังหาฯ กลุ่มนี้เติบโตเกือบ 2 เท่าภายในเวลาเพียง 4 ปี (ค.ศ. 2017 – 2022) โดยในปี 2022 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 275 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 180 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่านต่อ >>

“อาศรมศิลป์” ออกแบบอย่างเข้าใจ ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อผู้สูงวัย “รามาฯ-ธนารักษ์”

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

จากนโยบายของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการจะสร้างที่พักอาศัยต้นแบบสำหรับกลุ่มวัยเกษียณ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุใน ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีทีมของ “อาศรมศิลป์” เป็นผู้ดูแลการออกแบบสถาปัตยกรรรมทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนภูมิสถาปัตย์ ด้วยหลัก Universal Design จนสร้างสรรค์เป็น “รามาฯ-ธนารักษ์” โครงการ Senior Complex ที่ตอบรับการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและเพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอย บนพื้นที่กว่า 20 ไร่

อ่านต่อ >>

“เพราะคุณแม่เป็นเบาหวาน” จุดพลิกชีวิตเชฟขนมหวาน เปษิกา ธัญพิทยากุล สู่เจ้าของ Chef Pe Keto

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

เพราะผลตรวจสุขภาพประจำปีของคุณแม่วัยเกษียณที่ได้รับการยืนยันจากคุณหมอว่า “คุณแม่เป็นเบาหวาน” เมื่อ 7 ปีก่อน ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเชฟเป-เปษิกา ธัญพิทยากุล ซึ่งมีอาชีพเป็นเชฟขนมหวานมาสู่การค้นพบ “น้ำตาลทดแทน” และ “ศาสตร์การกินแบบคีโตเจนิก” ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้ป่วยเบาหวาน จนสามารถรังสรรค์เป็นเมนูสุขภาพสำหรับมื้ออร่อยของคุณแม่ และต่อยอดเป็นธุรกิจร้านอาหารคีโตเจนิกเจ้าใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและสินค้าภายใต้แบรนด์ “Chef Pe Keto” ขึ้น

อ่านต่อ >>

อัพสกิลผู้สูงอายุ “ซ้อมล้ม ฝึกลุก” ลดอาการบาดเจ็บโคม่า

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

เมื่ออายุมากขึ้น ประสิทธิภาพของระบบการทำงานและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายก็ถดถอยลง โดยเฉพาะ “ผู้สูงอายุ” ที่มักมีปัญหาด้านสุขภาพแวะเวียนเข้ามาบ่อยครั้ง ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้โรคร้ายใด ๆ ก็คือ การพลัดตกหกล้มที่มักเกิดขึ้นได้ง่าย และอาจนำมาซึ่งการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกมหาศาล โดยจากสถิติของผู้มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินและแผนกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลกรุงเทพพบว่า มีผู้ป่วยที่ต้องรับไว้นอนในโรงพยาบาลจากการล้มกว่าครึ่งหนึ่งและมีแนวโน้มตัวเลขที่จะสูงขึ้น โดย 1 ใน 3 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอายุมากกว่า 65 ปี และเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 1.6 เท่า อีกทั้งผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี ยังมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ แต่รู้ไหมว่า...เราสามารถลดความรุนแรงและเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยการเตรียมความพร้อม “ฝึกซ้อมท่าล้มและลุกที่ถูกวิธี”

อ่านต่อ >>

พิลาทิสสำหรับผู้สูงอายุ สร้างร่างกายให้สตรอง เคลื่อนไหวคล่องตัว ลดการบาดเจ็บ

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่ ? หรือผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณกำลังปวดหลัง ปวดขา จนทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันยากขึ้นหรือเปล่า ? หากไม่อยากให้อาการเหล่านี้ลุกลามจนต้องเลือกการผ่าตัดเป็นทางออก ควรหันมาดูแลและป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมก็คือ พิลาทิส (Pilates) การออกกำลังกายที่มุ่งสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแกนกลางร่างกาย พร้อมลดแรงกดบนข้อต่อและเพิ่มความยืดหยุ่น ตลอดจนช่วยสร้างความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ >>

ท่องเที่ยวไทยมุมมองใหม่ กับ 4 ประสบการณ์ไพรเวตทริปสุดหรู

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

ในครั้งหนึ่งของชีวิตกับการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบไพรเวตทริป ที่จะมอบความสุขสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้บริการพิเศษเพื่อเป็นกำไรให้กับชีวิต และนี่คือ 4 ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่อยากให้คุณได้สัมผัสสักครั้งกับการไปชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามของเมืองไทย ทั้งภูเขา น้ำตก ทะเล ในมุมมองที่แตกต่างกว่าเดิม หรูหรากว่าเดิม และประทับใจยิ่งกว่าเดิม

อ่านต่อ >>

เรื่องราวของ BLUE HOMELAND จากกลุ่ม “ธันวาผ้าคราม” สกลนคร ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชน

โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567

“ผ้าทอย้อมคราม (Blue Homeland)” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองสกลนคร ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน จนได้รับรองจากสภาหัตถศิลป์โลกให้เป็น "นครหัตถศิลป์โลกเจ้าแห่งครามธรรมชาติ" (World Craft City for Natural Indigo) ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชนพื้นถิ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีประจำถิ่น หนึ่งในนั้นคือ “ธันวาผ้าคราม” ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเสาขวัญ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภายใต้การนำของคุณธันวา ไชยรบ ประธานกลุ่มธันวาผ้าคราม

อ่านต่อ >>