Megatrends Investment ปรับการลงทุนให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป

นิตยสาร Trust ฉบับที่ 62 | คอลัมน์ Wealth Manager Talk

file

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงต้องปรับพอร์ตลงทุนให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อให้พอร์ตลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว และก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่าง ๆ ในระยะสั้นได้ Megatrends Investment จึงเข้ามาทำหน้าที่นี้

Megatrends Investment เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทรนด์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้น แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ 10 ปี และจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

กลุ่ม Megatrends ที่โดดเด่นในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

1. กลุ่มนวัตกรรมการแพทย์ (Innovative Healthcare) เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มจะต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเกือบ 30 ปี

2. กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Trend of Technology) กลุ่มเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ที่เปลี่ยนไป เช่น Cloud Computing และ Cyber Security เป็นต้น

3) กลุ่มดาวเด่นแห่งเอเชีย (The Rising Star of Asia) กลุ่มประเทศฝั่งเอเชียที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นและมีแนวโน้มจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกในอนาคต เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น

4) กลุ่ม China Megatrends กลุ่มธุรกิจจีนที่เติบโตอย่างโดดเด่นและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ แม้ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา นโยบายที่เข้มงวดจากทางการจีน ทำให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบชะลอตัวลงไปบ้าง แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า มาตรการต่าง ๆ จากทางการจีนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

5) กลุ่มพลังงานใหม่ (New Energy of the Earth) ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้นานาประเทศทุ่มเทงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ภายในประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานเดิมอย่างพลังงานถ่านหิน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ เนื่องจากพลังงานใหม่ส่วนใหญ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานดั้งเดิม

การเปลี่ยนแปลงโลกที่เป็น Megatrends อาจต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แต่ในมุมของผลตอบแทนจาก Megatrends Investment ไม่จำเป็นต้องกินเวลานานเสมอไป หากเลือกลงทุนในกลุ่ม Megatrends ที่เริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด บริษัทมีรายได้และกำไรที่ชัดเจน ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุนได้ ในขณะเดียวกันยังสามารถพาพอร์ตลงทุนข้ามผ่านความผันผวนในช่วงสั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม Clean Energy ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา โดย iShares Global Clean Energy ETF (INRG) มีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีที่ 170% ในขณะที่ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) สร้างผลตอบแทนได้ 46% ในช่วงเวลาเดียวกัน และที่ชัดเจนคือในปีนี้ที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงมาก แต่ iShares Global Clean Energy ETF (INRG) ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 17% (ณ วันที่ 27 กันยายน 2565) ในขณะที่ดัชนี SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ให้ผลตอบแทนเป็น -23%

Megatrends Investment สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นมากในระยะยาว ซึ่งสอดรับกับยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนไป และเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ได้อย่างดีเมื่อถึงวัยเกษียณ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่จะสามารถช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่หรือไลฟ์สไตล์ในช่วงชีวิตหลังเกษียณให้มีคุณภาพได้อีกด้วย

file