file

‘Open Architecture’ เปิดโอกาสสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง จากทิสโก้ เวลธ์

นิตยสาร Trust ฉบับที่ 42 | คอลัมน์ Exclusive

“...เพราะทิสโก้มองว่าโอกาสของลูกค้าไม่ควรมีข้อจำกัด หรือรับความเสี่ยงจากทางเลือกที่ไม่ตอบสนองเป้าหมายการลงทุนที่แท้จริง เราจึงเป็นธนาคารเดียวในตลาดที่เปิดกว้างอย่างเต็มรูปแบบ…”

จะดีกว่าหรือไม่? ถ้ามีที่ปรึกษาที่ดีและไว้ใจได้ คอยนำเสนอโอกาสการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง ด้วยคำแนะนำที่เป็นกลาง มีบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท พร้อมเปิดกว้างให้คุณซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุนโดยไม่จำกัดค่าย

TISCO Wealth มีคำตอบนี้ให้ ด้วยการเป็นธนาคารแรกและหนึ่งเดียวในตลาดที่เปิดให้บริการ ‘Open Architecture’ บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุน-ประกันจากหลากหลายค่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกองทุนคุณภาพให้แก่ลูกค้าในจุดเดียวอย่างเต็มรูปแบบ ทั้ง “ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม” และ “ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ” ที่เดียวตอบโจทย์ครบทั้ง Wealth Creation และ Wealth Protection

คุณพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจลูกค้าธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังถึงความมุ่งมั่น ในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก วันนี้ ทิสโก้จึงก้าวอีกขั้นสู่การเป็นธนาคารแรกและหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่เปิดให้บริการ ‘Open Architecture’ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการทลายข้อจำกัดการลงทุนแบบเดิมๆ ที่ลูกค้าต้องซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันแบบจำกัดค่ายจากสถาบันการเงินเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง เพราะทิสโก้มองว่าโอกาสของลูกค้าไม่ควรมีข้อจำกัดหรือรับความเสี่ยงจากทางเลือกที่ไม่ตอบสนองเป้าหมายการลงทุนที่แท้จริง เราจึงเป็นธนาคารเดียวในตลาดที่เปิดกว้างอย่างเต็มรูปแบบ

“ทิสโก้เปิดโอกาสในการเป็นพันธมิตร ทั้งบริษัทจัดการกองทุนและบริษัทประกันภัยทุกค่าย เพราะเราไม่ต้องการปิดกั้น ทำให้ลูกค้าเสียโอกาสในการลงทุนที่สร้าง Wealth Creation และ Wealth Protection ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนำมาสู่ที่มาของบริการ Open Architecture เพื่อเปิดกว้างการสร้างโอกาสให้ลูกค้าของเราได้เข้าไปลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพได้อย่างหลากหลาย ภายใต้มุมมองที่เราเห็นว่าดีที่สุด เป็นประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด”

บริการ ‘Open Architecture’ นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับบริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ 3 ด้านหลักๆ ของลูกค้า Wealth Management ทั้งในด้าน Yield (ผลตอบแทน) Protection (การสร้างหลักประกันความคุ้มครอง) และ Retirement (ดูแลการลงทุนตลอดทุกช่วงชีวิต) โดยปัจจุบัน
กลุ่มลูกค้าธนบดีที่มีพอร์ตเงินลงทุน 5 ล้านบาท ขึ้นไป ถือเป็น Priority Segment ของทิสโก้ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งหมดที่มีมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท

“พฤติกรรมของลูกค้า Wealth ยุคนี้แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน พร้อมที่จะเปิดกว้างมากขึ้น เลือกใช้สถาบันการเงินหลายแห่งมากขึ้น โดยเฉลี่ยคนละ 3-4 แห่ง ไม่ยึดติดว่าต้องเป็นแบงก์ใหญ่ แต่สนใจสิ่งที่สถาบันการเงินนั้นๆ สามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เช่น ผลตอบแทน คำปรึกษาที่ดี ความสะดวก เป็นต้น

บริการ Open Architecture จึงถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาการลงทุน หรือ “Top Advisory House” ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้ทิสโก้ยืนหยัดครองใจลูกค้ารายใหญ่ผู้มีความมั่งคั่งสูงมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ และเรายังคงเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า “คุณภาพของการให้คำแนะนำที่ดี” จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าทั้งในวันนี้และในอนาคต”

file

บทพิสูจน์ทิสโก้ “Top Advisory House” ตัวจริง

เพื่อตอบโจทย์ความเป็น “Top Advisory House” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทิสโก้จึง
ไม่เคยหยุดนิ่ง มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศใน “การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน” จนกลายเป็น ผู้นำในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆ ให้เกิดในตลาด ไม่ว่าจะเป็น การให้ความสำคัญกับการพัฒนา Selling Quality เพื่อสร้างทักษะให้บุคลากรของทิสโก้ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่พร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้า (Consultative Sales) ในทุกช่องทาง

ปัจจุบัน ทิสโก้เป็นเพียงไม่กี่ธนาคารที่มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตแนะนำการลงทุน (Single License) ครบ 100% และเรายังตั้งเป้าหมายยกระดับสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ให้ครบทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี 2561

อีกหนึ่งความโดดเด่นที่ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้นำ Top Advisory House อย่างแท้จริง คือ การมีบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนจากมุมมองของทิสโก้เอง (House View) ซึ่งมีความเฉียบคม แม่นยำ และน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม

“ทิสโก้เราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Research Quality) โดยมีทีมงานจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO Economic Strategy Unit: TISCO ESU) เพื่อให้บริการงานวิจัยและที่ปรึกษาด้านการลงทุนในทุกมิติแก่ลูกค้า นอกเหนือจากการมีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ดี ทิสโก้ยังเป็นหนึ่งในสถาบันเพียงไม่กี่แห่งที่มีการทำบทวิจัย House View ด้าน Wealth Management แยกออกมาโดยเฉพาะ เพื่อแนะนำกลยุทธ์การลงทุนครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ กองทุน ฯลฯ สำหรับการวางแผน Asset Allocation กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทให้กับลูกค้า” 

ทั้งหมดนี้จึงเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงการต่อจิ๊กซอว์ความเป็น Top Advisory House ของทิสโก้ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน จากก้าวย่างของการพัฒนาบุคลากรในการให้คำแนะนำปรึกษา พัฒนาเครื่องมือบทวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งในวันนี้ กำลังก้าวต่ออีกขั้น สู่การเป็นธนาคารแรกและหนึ่งเดียวที่พร้อมให้บริการ Open Architecture อย่างเต็มรูปแบบ

ทิสโก้เรามีทีมงานประสบการณ์สูงที่พร้อมให้คำแนะนำการลงทุน นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งกองทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ โดยการพัฒนาและคัดสรรร่วมกับพันธมิตรเพื่อออกผลิตภัณฑ์ เราจึงสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้อย่างเป็นกลาง ยึดเอาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายตอบโจทย์ครบทั้งด้าน Wealth Creation และ Wealth Protection เปิดกว้างการสร้างโอกาสมั่งคั่งอย่างมั่นคง”

file

Open Architecture เปิดกว้างกว่า เพื่อโอกาสที่มากกว่า

จุดเด่นของบริการ ‘Open Architecture’ คืออะไร? เปิดกว้างการสร้างโอกาสเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีกว่า สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงที่ดีกว่าอย่างไร? มีคำตอบจาก คุณวรสินี เศรษฐบุตร Head of Wealth Products Development ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

คุณวรสินี บอกว่า ปัจจุบัน ทิสโก้ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีทางเลือกในการลงทุนมากที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด โดยรวบรวมกองทุนคุณภาพที่ผ่านการคัดสรร จาก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำในเมืองไทย มาไว้ในที่เดียวแบบ “Fund Stop Service” เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนพร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น

ความร่วมมือกับ 10 บลจ.ชั้นนำในครั้งนี้ ประกอบด้วย บลจ.ทิสโก้, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย), บลจ. กรุงไทย, บลจ.กรุงศรี, บลจ.อเบอร์ดีน, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย), บลจ.ทหารไทย, บลจ.ไทยพาณิชย์, บลจ.กสิกรไทย และบลจ.เอ็มเอฟซี 

ไม่เพียงแต่จุดเด่นของทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายกว่า แต่ผลิตภัณฑ์กองทุนที่ทิสโก้คัดเลือกมานำเสนอกับลูกค้าผ่านบริการ Open Architecture ยังผ่านกระบวนการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีก่อนจะนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

“จุดเด่นของทิสโก้ คือ การมีบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุน House View ในการวางแผนทำ Asset Allocation ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานของเราจะเฟ้นหาผลิตภัณฑ์กองทุนที่ดีที่สุดเข้ามาใน Asset Class แต่ละประเภทเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า โดยมีการศึกษาเชิงลึกถึงกลยุทธ์การลงทุนรอบด้าน ทั้งด้านผลตอบแทน ความเสี่ยง ขนาดของกองทุน สภาพคล่อง ฯลฯ

กระบวนการคัดสรรของเราไม่ได้จบแค่การคิดและนำเสนอของทีมโปรดักส์เท่านั้น แต่ยังต้องผ่านการนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการการลงทุนที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน เพื่อคัดสรรกองทุนที่เราคิดว่าดีที่สุดก่อนจะนำเสนอให้กับลูกค้า” 

คุณวรสินี เล่าถึงจุดเด่นในการคัดสรรกองทุน โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยคำแนะนำการลงทุนจากทีมงานทิสโก้ที่มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ โดยอ้างอิงตามข้อมูล House View เพื่อนำเสนอ “กองทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนที่สุด” ไม่ใช่การลงทุนตามกระแสที่ความเสี่ยงสูงตกอยู่ที่ลูกค้า ภายใต้คำแนะนำการลงทุนที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง จึงทำให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจ 

“เพราะเราไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นตัวแทนขายให้ที่ใดที่หนึ่ง เมื่อไหร่ที่เราเห็นโอกาสว่ากองทุนไหนที่ดี เราก็นำเสนอลูกค้า แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัจจัยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในมุมมองของเราเห็นว่าไม่เป็นผลดีที่สุดสำหรับลูกค้าเราสามารถเปลี่ยนเอาตัวอื่นมาเสนอเป็นทางเลือกใหม่แทนได้ทันที ทำให้ลูกค้ามีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า” 

การเปิดขายกองทุนผ่านรูปแบบ Open Architecture ยังเข้ามาต่อยอดให้กับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของทิสโก้ในการเป็น Global Wealth Advisory หรือการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์กองทุนที่หลากหลายจาก 10 บลจ.ชั้นนำที่เข้ามาเติมเต็มการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ตรงกับความต้องการในทุกระดับความเสี่ยงที่รับได้ มีประสิทธิภาพ และไม่ถูกจำกัดกรอบการลงทุนใดๆ

คุณวรสินี กล่าวย้ำว่า การเป็น Top Advisory House ซึ่งเป็นจุดยืนที่ทิสโก้ยึดมั่นมาโดยตลอด นอกจากผลิตภัณฑ์กองทุนที่ดี และหลากหลาย เรายังให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานขายให้มีความรู้แบบเจาะลึกในผลิตภัณฑ์กองทุนที่คัดเลือกมานำเสนอให้ลูกค้า ด้วยจำนวนสาขาที่ไม่เยอะจนเกินไป ทำให้ทีมโปรดักส์ของเราสามารถทำเทรนนิ่งและควบคุมคุณภาพของพนักงานขายเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน มีทักษะความเชี่ยวชาญในการแนะนำให้ความรู้กับลูกค้าได้อย่างเป็นอย่างดี 

จากทั้ง 3 จุดแข็ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กองทุนคุณภาพ เปิดกว้างการสร้างโอกาสที่หลากหลาย และทักษะความเป็นมืออาชีพของบุคลากร จึงทำให้มั่นใจว่าบริการ Open Architecture จากทิสโก้จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมงานมืออาชีพที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

Open Architecture กับโอกาสสร้าง Wealth Protection

นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่เปิดกว้างเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง (Wealth Creation) เพื่อตอบโจทย์การสร้าง Yiled หรือผลตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้ว บริการ Open Architecture ของทิสโก้ ยังเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทุกช่วงชีวิต ตอบโจทย์ด้านความคุ้มครอง ด้วยการนำเสนอตัวช่วยเพื่อ “ปกป้องความมั่งคั่ง” หรือ Wealth Protection พร้อมทั้งเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างทางเลือกความคุ้มครองและส่งต่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยทิสโก้มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ประกันที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทจากบริษัทชั้นนำ มานำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่าง “ไม่มีข้อจำกัด” ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคร้ายที่ครอบคลุมที่สุด ประกันสะสมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า รวมถึงการวางแผน Retirement เพื่อวัยเกษียณ และด้วยปริมาณธุรกิจด้านประกันภัยของทิสโก้ที่เหนือกว่า ทำให้ทิสโก้มีความสามารถในการออกผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองประกันภัยที่ยอดเยี่ยมในราคาค่าเบี้ยประกันคุ้มค่าที่สุด

Column Control Component

file

 “ในชีวิตคนเรามีความเสี่ยงรอบด้าน หากไม่ได้เตรียมการรับมือเอาไว้ ความมั่งคั่งที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตอาจหมดไปได้ แค่มั่งคั่งอย่างเดียวยังไม่พอ เราจึงสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้มั่งคั่งอย่างมั่นคงด้วยบริการ Open Architecture ที่เปิดกว้าง เพื่อคัดสรร The Best Protection จากแต่ละค่ายมานำเสนอให้กับลูกค้าแบบครบวงจรในจุดเดียว” คุณกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เล่าถึงความโดดเด่นด้าน Wealth Protection

ด้วยเหตุนี้ ทิสโก้จึงมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่ดีที่สุดในตลาดในรูปแบบ Open Architecture โดยเน้นองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าในทุกความต้องการ และทุกช่วงวัย  2) การคัดสรรพันธมิตรในการร่วมออกแบบแผนความคุ้มครองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดีที่สุด 3) คุ้มครองคุ้มค่า โดยให้ความสำคัญในการออกแบบให้มีความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จริง และครอบคลุมการดูแลตลอดช่วงเวลาที่จะเกิดความเสี่ยง 4) มืออาชีพ ด้านประกันภัย ที่พร้อมดูแลความคุ้มครองให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมสูงสุด 

“เพราะบริษัทประกันชีวิตแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกัน การเปิดกว้างเป็นตัวแทนแบบไม่ผูกมัดค่าย จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราสามารถคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครอง ความคุ้มค่า และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทิสโก้พร้อมทำหน้าที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีความมั่นคงด้านการเงิน มีความชำนาญในด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง และมีนโยบายทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับ คือสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดอย่างแน่นอน”

ภายใต้แนวทางดังกล่าว ส่งผลให้ทิสโก้เป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่คุ้มค่าและดีที่สุดในตลาดอย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น แผนประกันสุขภาพ “TISCO Zero Cancer Plan” หนึ่งในแผนความคุ้มครองโรคมะเร็งที่ดีที่สุด ภายใต้แนวคิด “มะเร็งตรวจพบไว รักษาหายได้” ซึ่งจ่ายเงินความคุ้มครองให้ลูกค้าทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ รวมทั้งยังดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องไปตลอดจนครบวงเงิน สามารถทำประกันได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ เริ่มต้นเพียงแค่ 960 บาทต่อปีและต่ออายุได้ถึง 70 ปี รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“เราคัดเลือกผลิตภัณฑ์โดยใช้มุมมองหลายๆ ด้าน ประเด็นแรกที่เราดู คือ สถานะความมั่นคงด้านการเงินของบริษัทนั้นๆ  ซึ่งสำคัญมากสำหรับการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพแก่ลูกค้าในระยะยาว ประเด็นที่สอง คือ การทำมาร์เก็ตติ้งของบริษัทนั้นๆ มีแบรนด์โดดเด่นเป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าหรือไม่ ประเด็นที่สาม คือ กระบวนการขายและการดูแลให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงการอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักงานของเรา

การมีทีมงานให้บริการลูกค้าหลังการขาย หรือ After-sales Service ยังเป็นจุดแข็งที่ทำให้ทิสโก้แตกต่างจากธนาคารหลายๆ แห่ง โดยเราพร้อมเป็นตัวกลางให้บริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อโดยตรง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด เช่น ต้องทำเคลมประกันอย่างไรถึงจะรักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับมากที่สุด” คุณกุสุมา ย้ำถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ และบริการ After-sales Service ที่ทำให้ทิสโก้ตอบโจทย์ได้อย่างแตกต่าง

ด้วยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความแตกต่างโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก Open Architecture คืออีกบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของทิสโก้ เพื่อสร้างสรรค์โอกาสที่ดีกว่าสำหรับลูกค้านั่นเอง ท้ายนี้ ขอขอบคุณพันธมิตรจากทุกค่าย ที่ร่วมกันสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าทิสโก้ เวลธ์ โดยเฉพาะ