file

บทพิสูจน์ทีมเวิร์กและค่านิยม บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020

นิตยสาร Trust ฉบับที่ 54 | คอลัมน์ Exclusive

“รางวัล” ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จขององค์กร แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของคนทำงานที่ต่างทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในแต่ละวัน แต่ละภารกิจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวนั่นคือ ความสำเร็จขององค์กร

อีกครั้งที่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” ในกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่วารสารการเงินธนาคาร มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี TRUST ฉบับนี้ จึงขอพาคุณผู้อ่านมาร่วมถอดรหัสความสำเร็จของ TISCO ผ่านบทสัมภาษณ์ของ คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล TISCO Group CEO เพราะเราเชื่อว่า เส้นทางสู่รางวัลแห่งเกียรติยศ ย่อมไม่มีทางลัด และไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

รักษาสมดุลรายได้-บริหารความเสี่ยงได้ดี

คุณสุทัศน์ มองว่าความสำเร็จของกลุ่มทิสโก้เริ่มต้นมาจากความแข็งแกร่งของโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบ “โฮลดิ้ง” โดยมี บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นบริษัทแม่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารและกำกับดูแลบริษัทในเครือ

“ข้อดีของการมีธุรกิจหลากหลาย คือ ในบางจังหวะ เมื่อธุรกิจหนึ่งไม่ดี ก็ยังมีธุรกิจอื่นมาชดเชย ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงและช่วยรักษาสมดุลของรายได้ไปในตัว แต่การมีหลายธุรกิจบางครั้งอาจจะทำให้เราโตช้า แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมการเงินที่ต้องการความมั่นคง ฉะนั้น ถึงธุรกิจจะโตช้าหน่อยแต่แข็งแรงกว่า ย่อมดีกว่าโตเร็วแต่ไม่แข็งแรง เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น ไม่เพียงจะกระทบกับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานเองก็แย่ไปด้วย”

คุณสุทัศน์ ยกตัวอย่าง วิกฤต COVID-19 ที่ทำให้ธุรกิจปล่อยสินเชื่อเข้าขั้นติดลบ แต่ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจเช่าซื้อ ยังพอไปได้

สำหรับนโยบายบริหารบริษัทในเครือ ซีอีโอแห่ง TISCO กล่าวว่า ด้วยความที่ธนาคารทิสโก้มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ดังนั้น นโยบายหลักจึงเน้นแข่งขันในธุรกิจที่เชี่ยวชาญ หลีกเลี่ยงการเข้าไปแข่งในธุรกิจที่ไม่ชำนาญ จนกว่าจะพัฒนาความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นขึ้นมาได้

“เราไม่ปักใจว่า ธุรกิจนี้จะต้องทำตลอดไปหรือไม่ทำตลอดไป ต้องคอยดูเสมอว่าธุรกิจไหนที่สู้แล้วเก่ง ก็สู้ตรงนั้นมากขึ้น ตรงไหนสู้คนอื่นไม่ได้ก็เพลาลง ที่สำคัญคือต้องประเมินตัวเองอยู่เสมอ เพราะความเก่งและความไม่เก่งไม่ได้อยู่ตลอดไป”

นโยบาย “แข่งขันในสิ่งที่มีความเชี่ยวชาญ” ถูกนำไปใช้กับทุกบริษัทในเครือ โดยธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กลุ่มทิสโก้จะเน้นที่การระมัดระวังไม่สร้างความเสี่ยงมากเกินไป เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่ดุเดือดทำให้ธนาคารไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ จนบางครั้งก็อาจต้องแบกรับความเสี่ยงมากเกินไป ซึ่งอันตรายมาก เพราะถ้าเกิดวิกฤต บริษัทแบกรับความเสี่ยงมาก ก็จะยิ่งเดือดร้อนมาก

“เราเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงกับธุรกิจที่เป็นหัวใจ นั่นก็คือ ธุรกิจธนาคาร ส่วนธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจกองทุนรวม ธุรกิจประกันภัย ฯลฯ ก็คอยกำกับดูแลการบริหารให้ดี มีบริการที่ครบวงจร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า”

file

พนักงาน คือสินทรัพย์ที่มีค่า-ทีมเวิร์กคือพลัง

“ผลประกอบการยอดเยี่ยมที่ทำให้ TISCO ได้รับรางวัลในปีนี้ ไม่ได้เป็นความสำเร็จของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือของคนใด คนหนึ่ง และไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาชั่วคราว แต่เกิดจากวิถีการปฏิบัติงานแบบร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานทุกคน เพราะกลุ่มทิสโก้เราไม่มี “Super Hero” พนักงานทุกคนในทุกระดับล้วนสำคัญกับบริษัท ที่นี่พนักงานถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น เราต้องให้คุณค่ากับพนักงาน”

คุณสุทัศน์ มองว่า จุดแข็งของกลุ่มทิสโก้ คือ พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นเวลานาน อัตราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) ของพนักงานทิสโก้ ถือได้ว่าต่ำที่สุดในวงการมาโดยตลอด เช่น ปี 2562 อัตราการลาออกของพนักงานทิสโก้คิดเป็นเพียง 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการเงินอยู่ที่เกือบ 10% โดยปัจจุบัน กลุ่มทิสโก้มีสัดส่วนพนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทมามากกว่า 5 ปี สูงถึง 20% จากพนักงานทั้งหมด

“การที่พนักงานอยู่กันนานๆ ย่อมดีกับบริษัท เพราะนั่นหมายถึงความต่อเนื่องในการทำงาน การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ต่อเนื่อง ทำให้ทุกคนมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสืบทอดและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทุกคนรู้จริง รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทำให้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ดังนั้น พนักงานจึงถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของเรา”

จากการที่ TISCO มีบริษัทในเครือหลายธุรกิจในเรื่องการบริหารคน คุณสุทัศน์จึงมักย้ำว่า บริษัทต้องมองพนักงานทุกคนเป็น “พนักงานทิสโก้” ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีเท่าเทียมกันหมด ขณะที่ข้อดีของการมีหลายธุรกิจในเครือ คือพนักงานจะมีโอกาสทดลองทำงานที่หลากหลาย มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้จากการเปลี่ยนงาน และมีโอกาสเติบโตข้ามธุรกิจ

“รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ที่ TISCO ได้รับมานั้น ต้องถือเป็นผลงานของพนักงานทุกคน เพราะที่นี่ เราไม่มี Super Hero ถ้าเปรียบเป็นทีมฟุตบอล ทิสโก้ก็เป็นทีมที่ไม่ได้มี Superstar แต่ทุกคนร่วมกันเล่นเป็น “ทีมเวิร์กที่ดี” จนทำให้ผลงานออกมาดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมเชื่อว่า นี่คือหัวใจแห่งความสำเร็จของเรา” 

Customer Priority หนึ่งใน “ค่านิยมทิสโก้”

กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กร 6 ประการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้าและเป็นคุณค่าที่บริษัทมุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ

โดยหนึ่งในค่านิยมที่ทิสโก้ให้ความสำคัญ คือ Customer Priority หรือการใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

“ธุรกิจการเงินและบริการสมัยนี้ สิ่งสำคัญคือ ต้องเร็วมาก แต่ก็ต้องมีคุณภาพ ถ้าถามลูกค้าว่าเสน่ห์ของทิสโก้อยู่ตรงไหน ผมเชื่อว่า ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึง “ความจริงใจ” ของเรา จริงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพราะเราจะคิดแทนลูกค้าก่อนเสมอว่า ถ้าเป็นเรา เราจะซื้อไหม บริการนี้ได้ประโยชน์ไหม ราคาดีที่สุดกับลูกค้าหรือยัง ฯลฯ นี่คงจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจกลุ่มทิสโก้”

เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานและบริการมากขึ้น เช่น Digital Channel และ Mobile Platform เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้สะดวกสบายขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ยังช่วยลดต้นทุนของบริษัท และช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ปีหน้า กลุ่มทิสโก้ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเน้นการให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญและให้คำแนะนำที่ตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึง มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอนาคตที่ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกอาจมีความผันผวนมากขึ้น ทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น” คุณสุทัศน์ ทิ้งท้าย 

บทความล่าสุด

เมื่อเกม (Esports) จะกลายเป็นธุรกิจทำเงินระดับโลก

โพสต์เมื่อ 12 เมษายน 2564

การเล่นเกมในยุคปัจจุบันสามารถเล่นได้ง่ายกว่าในอดีต โดยสามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้ และด้วยการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นนี้เอง ก็ทำให้ความนิยมของการเล่นเกมใน Mobile เพิ่มขึ้น จนสามารถจัดแข่งขันเป็นกีฬาระดับสากล หรือ Esports ที่มีเม็ดเงินหมุนเวียน เทียบเท่า 30% ของ GDP ประเทศไทยเลยทีเดียว

อ่านต่อ >>

“การให้ความรู้ทางการเงิน” พันธกิจที่หยุดไม่ได้ แม้ช่วง COVID-19

โพสต์เมื่อ 12 เมษายน 2564

เป็นเวลากว่า 8 ปี ที่ทิสโก้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ผ่านหลากหลายโครงการและกิจกรรมแม้แต่ในปีที่เกิดวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ซึ่งกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดกิจกรรมทุกประเภท ธนาคารทิสโก้ก็ยังไม่หยุดความพยายามในการขยายความรู้ทางการเงินออกไปสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ >>

พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ผู้ปฏิวัติเกมธุรกิจ แห่ง NETBAY

โพสต์เมื่อ 12 เมษายน 2564

พูดคุยกับ คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NETBAY ถึงแรงบันดาลใจที่มาของ NETBAY และ Roadmap ในการปลุกปั้นบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีสัญชาติไทยแห่งนี้ ให้ก้าวขึ้นไปเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างไร

อ่านต่อ >>