เจาะธุรกิจ Innovative Healthcare ที่มีโอกาสเป็นผู้ชนะในอนาคต

file

ในอดีตนักลงทุนมักจะคุ้นเคยกับการลงทุนหุ้นอุตสาหกรรม Healthcare ในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Healthcare) ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ ETF ที่จะให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนและเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทยาขนาดใหญ่ (Pharmaceuticals), กลุ่มสถานบริการทางการแพทย์และประกันสุขภาพ (Healthcare Providers & Services), กลุ่มเครื่องมือแพทย์ (Healthcare Equipment & Supplies)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลยุทธ์ดังกล่าวให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ไม่ได้แตกต่างจากตลาดมากนัก ทั้งๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เจาะธุรกิจ Innovative Healthcare ที่มีโอกาสเป็นผู้ชนะในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ที่สร้างผลตอบแทนอย่างโดดเด่นให้กับนักลงทุน ไม่ใช่เป็นเพียง “การกระจายการลงทุนในกลุ่มหุ้น Traditional Healthcare ที่ประสบความสำเร็จในอดีต” แต่เป็น “การมุ่งเน้นลงทุนเฉพาะกลุ่ม Innovative Healthcare ที่มีโอกาสเป็นผู้ชนะในอนาคต” มีศักยภาพในการเติบโตสูง สามารถสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อมาตอบโจทย์การรักษาผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี อาทิ

กลุ่ม Biotechnology ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตยาเพื่อรักษาโรคร้ายแรงชนิดต่างๆ ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของผู้ป่วยจำนวนทั่วโลก เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคแพ้ภูมิตนเอง ตลอดจน Rare Diseases ที่มีกลุ่มผู้ป่วยเป็นตลาดเฉพาะ เช่น โรค Cystic Fibrosis เป็นต้น

กลุ่ม Genomics ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรม การตัดต่อยีน การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด รวมถึงการนำ AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมและหาแนวทางการรักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

กลุ่ม Digital Health ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Telehealth การใช้ระบบ Cloud ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงบริษัทที่ผลิตเครื่องมือการตรวจโรค หุ่นยนต์ผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่ประเภทต่างๆ

เปรียบเทียบผลตอบแทน Innovative Healthcare - Traditional Healthcare

โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (as of 22/1/2021) การลงทุนในหุ้นกลุ่ม Innovative Healthcare สามารถสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างและเอาชนะการลงทุนกลุ่ม Traditional Healthcare ได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุน Polar Capital Fund plc - Biotechnology Fund +56.81%, CS (Lux) Digital Health Equity Fund +105.94%, ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) +227.53% ในขณะที่ Healthcare Select Sector SPDR Fund ให้ผลตอบแทนเพียง +15.65% ในช่วงเวลาเดียวกัน

เรามองว่า การเติบโตของหุ้นในกลุ่ม Innovative Healthcare ยังอยู่เพียงในระยะเริ่มต้นเท่านั้น จึงยังเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะปรับพอร์ตจากกลุ่ม Traditional Healthcare มาลงทุนกลุ่ม Innovative Healthcare เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาวไปกับอุตสาหกรรมการแพทย์

บทความโดย : ภาคภูมิ พีรยวัฒนา AFPT™ Wealth Manager ธนาคารทิสโก้


บทความล่าสุด

Biotech ทางรอดของมนุษยชาติ

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

หากเราจะมาพูดคุยกันแค่เพียง “เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ที่เป็นหนึ่งใน Megatrend คงจะไม่น่าสนใจเท่ากับ “อะไร” ที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาได้ และ “อะไร” ที่คนกลุ่มนี้จะต้องการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดกันเสมอคือ มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้นหรืออัตราการตายน้อยลง จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีต ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทสำคัญในการก้าวหน้านี้

อ่านต่อ >>