file

TISCO Investment Portfolio Strategy

June 2021

ตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่ต้นปี ทำให้หุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical stocks) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสถาบันการเงิน (Financials) และกลุ่มพลังงาน (Energy) ปรับตัวขึ้นนำตลาดอย่างโดดเด่น อย่างไรก็ดี เรามองว่าการนำตลาดของหุ้นกลุ่ม Cyclicals ใกล้จบลง และจะส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Defensives เช่น กลุ่มเทคโนโลยี (Info Tech) และกลุ่มกิจการทางการแพทย์ (Health Care) สับเปลี่ยนมาให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในช่วงครึ่งหลังของปี จากปัจจัยดังนี้

ประการแรก เศรษฐกิจขยายตัวใกล้ถึงจุดสูงสุด โดยสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะฉีดวัคซีนถึงขั้นต่ำที่จะสร้าง Herd immunity ได้ในไตรมาส 3 ทำให้น่าจะสามารถยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดได้ทั้งหมดเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ปัจจัยกระตุ้นจากนโยบายการคลังก็อาจไม่มีต่อ ทำให้ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยหมดลง     

ประการสอง Bond yield อาจปรับเพิ่มขึ้นอีกไม่มากนัก หลัง Fed ส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE taper) เนื่องจาก ตลาดได้ price-in การลดการอัดฉีดสภาพคล่องไปค่อนข้างมากแล้ว สะท้อนใน Bond yield ที่ปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่ปลายปีก่อน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลสำรวจสถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้ากับ Fed (Primary Dealers) และการซื้อขายในตลาด Fed Funds Futures 

ประการสุดท้าย ผลกำไรของบริษัทในกลุ่ม Cyclicals บางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันจากต้นทุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้น เราจึงแนะนำให้นักลงทุนลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม Cyclicals และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม Defensives มากขึ้น เช่น กลุ่ม Healthcare ซึ่งเป็น Laggard และกำไรมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว