file

“Advisory Talk” เจาะลึกโอกาสการลงทุน อีกก้าวของบริการที่ปรึกษาการลงทุนจากทิสโก้ เวลธ์

นิตยสาร Trust ฉบับที่ 45 | คอลัมน์ Exclusive

จากจุดเริ่มต้นและ Mission ของธนาคารทิสโก้ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาการลงทุนที่ดีที่สุด (Top Advisory) แต่ความท้าทายทุกวันนี้อยู่ที่ลูกค้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์การเงินหลากหลายจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อตอบคำถามที่ว่าทำไมลูกค้าจึงต้องเลือกใช้บริการของเรา ทิสโก้จึงมุ่งสร้างจุดยืนด้านการเพิ่มพูนความรู้และไม่เคยหยุดนิ่งสร้างประสบการณ์ ที่ดีให้กับลูกค้า และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาเติมเต็มเป้าหมายในการเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีที่สุด ก็คือเวทีการสัมมนาที่เรียกว่า “Advisory Talk” นั่นเอง

คุณพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) อธิบายว่าปัจจุบันลูกค้าทิสโก้เวลธ์ที่มีพอร์ตเงินลงทุน 5 ล้านบาท ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งหมดที่มีมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้เริ่มเห็นสัดส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นและคนกลุ่มนี้ให้ความ สำคัญกับคุณภาพของ Advisory เป็นอย่างมาก ดังนั้น ทิสโก้จึงนำเสนอบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวนี้

จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “Advisory Talk” ซึ่งก็คือบริการให้คำปรึกษาการวางแผนการเงิน การลงทุน ผ่านการจัดสัมมนาที่สาขาของธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ เพื่อขยายบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ Advisory Service มากขึ้น โดย Advisory Talk เป็นกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพอร์ตการลงทุนและบริหารความเสี่ยงให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งเงินฝาก ลงทุนในหุ้นกองทุนรวม ประกันชีวิต และประกันสุขภาพโดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และให้คำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้แก่ลูกค้า เป็นการยกระดับการให้บริการที่สาขาในด้านการให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน และสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) ในระยะยาว

“ในอดีตสาขาธนาคารเป็นสถานที่ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงิน และมีการให้คำแนะนำการลงทุนแบบ Face to Face กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แต่ทิสโก้ต้องการเพิ่มบทบาทของสาขา ยกระดับขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้และการให้คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาที่สาขาขึ้น”

สำหรับหัวข้อหรือธีมการจัดสัมมนา คุณพิชา อธิบายว่าเริ่มจากการให้มุมมองกลยุทธ์จากบนลงล่าง หรือ Top Down จากทีมงานศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ ทิสโก้ (TISCO Economic Strategy Unit) ซึ่งให้บริการงานวิจัยและที่ปรึกษาด้านการลงทุนในทุกมิติแก่ลูกค้า เนื้อหาครอบคลุมภาพรวมเศรษฐกิจระดับโลก เศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจประเทศไทย กลยุทธ์การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นให้มุมมองภาพรวมอุตสาหกรรม วิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน และหากมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทีมงานวิจัยจะนำเสนอข้อมูลดัง กล่าวแก่ลูกค้าและสามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

file
file

“ลูกค้า Wealth รุ่นใหม่ มีความคาดหวังกับบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพสูงซึ่งรวมถึง House View ที่ชัดเจน ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนที่ครบถ้วน ทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ และผลิตภัณฑ์จากหลากหลายค่ายที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละ Asset Class”

โดยทิสโก้เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินเพียงไม่กี่แห่งที่มีบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การ ลงทุนจากมุมมองของทิสโก้เอง (House View) เพื่อแนะนำกลยุทธ์การลงทุนครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท ซึ่งมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Research Quality) และยืนยันการเป็น Top Advisory House ของทิสโก้ จนอาจกล่าวได้ว่า หากลูกค้าต้องการข้อมูลการลงทุนในเชิงลึก หรือข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน “ทิสโก้คือตัวจริง”

“จุดเด่นของ Advisory Talk คือ ลูกค้าจะได้รับข้อมูลเนื้อหาครอบคลุมทุก Asset Class จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนได้ภาพที่ เรียกว่า Asset Allocation จากนั้นก็มาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการจัด Asset Class ให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนลูกค้าแต่ละคน”

กิจกรรมสัมมนาดังกล่าวจะจัดที่สาขาธนาคารทิสโก้ เริ่มจากสาขาในกรุงเทพฯ และปีหน้าจะเริ่มจัดสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเหตุผลการจัดสัมมนาในสาขาธนาคารเขาบอกว่าทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริ การคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงและได้รับความสะดวกสบาย ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากบทวิเคราะห์ที่แม่นยำ คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับ Best in Class ซึ่งครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่สุด ทั้งหุ้นทั่วโลก หุ้นไทย กองทุนรวม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

หากสงสัยก็ขอคำปรึกษาจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน การลงทุนได้เลย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการจัดสัมมนาที่สาขาตรงใจและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็น อย่างดี และการจัดสัมมนาที่สาขานั้น ลูกค้ายังได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมต่างๆ อีกด้วย

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทิสโก้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสัมมนามาโดยตลอด เพราะนับเป็นช่องทางบริการลูกค้าให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร อัพเดตสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านเจ้าหน้าที่ของ บล.ทิสโก้ และ บลจ.ทิสโก้ ที่เข้ามาให้ความรู้ คำแนะนำการลงทุนตามสาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ”

file

Advisory Service มากขึ้น โดย Advisory Talk เป็นกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพอร์ต
การลงทุนและบริหารความเสี่ยงให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งเงินฝาก ลงทุนในหุ้นกองทุนรวม ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 

ผนวกกับการเปิดให้บริการ Open Architecture ซึ่งทิสโก้เป็นธนาคารแรกและหนึ่งเดียวที่เปิดให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจาก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมถึงประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ดีที่สุดจากหลากค่ายชั้นนำมาไว้ในจุดเดียว สามารถตอบโจทย์ลูกค้าครบทั้งด้าน Wealth Creation และ Wealth Protection ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนหลากหลาย คำแนะนำการลงทุนก็ต้องครอบคลุมครบถ้วนตามไปด้วย ทำให้การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ กลายเป็นกุญแจสำคัญในการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของทิสโก้

“ลูกค้าที่ลงทุนกับทิสโก้ หากมีข้อสงสัยหรือลงทุนไปแล้วมีปัญหากับพอร์ตลงทุน ก็ยังต้องการคำแนะนำเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ที่สาขาที่สำคัญการมีทีมงานให้บริการลูกค้าหลังการขายหรือ After-sales Service ยังเป็นจุดแข็งที่ทำให้ทิสโก้แตกต่างจากธนาคารหลายๆ แห่ง โดยเราพร้อมเป็นตัวกลางให้บริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อโดยตรง” คุณพิชากล่าว

เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศในการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน ที่ผ่านมาทิสโก้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของทีมดูแลลูกค้าและสร้าง มาตรฐานที่สูงกว่าอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าจะมีเจ้าหน้าที่ที่สอบได้ใบอนุญาตระดับสากลของวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner - CFP) และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Planner Thailand - AFPT) ประจำครบทุกสาขาทั่วประเทศภายในปี 2562 จากปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่การตลาดของทิสโก้มีใบอนุญาตแนะนำการลงทุน (Single License) ครบทุกคนแล้ว

มีคำถามตามมาว่า เมื่อเทคโนโลยีทางการเงินมีบทบาทต่อลูกค้าธนาคารมากยิ่งขึ้น การให้บริการทางการเงินผ่านสาขา หรือการจัดสัมมนายังมีความสำคัญหรือไม่ ประเด็นนี้ คุณพิชาบอกว่า แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการบริการทางด้านการเงิน การลงทุน แต่อาจไม่เพียงพอกับการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการบริการแบบผสม (Mixed Service) และยังต้องการไปใช้บริการที่สาขา ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบันไม่สามารถให้บริการผ่านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งได้สมบูรณ์แบบ

“เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มลูกค้า Wealth ช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินให้สะดวกรวดเร็ว แต่ในด้านการลงทุนลูกค้ายังต้องการคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนแบบตัวต่อตัว นั่นหมายถึงยังคงต้องเดินทางมาติดต่อพูดคุยกันที่สาขา ดังนั้น การทำธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ต่อไป

Advisory Talk จึงเป็นกิจกรรมที่มาเติมเต็มบทบาทของการเป็น Top Advisory ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการนั่นเอง

file