ธนาคารทิสโก้ชูคอนเซปต์ “Friends for Well-Being" จับมือพันธมิตร กองทุน-ประกัน-โรงพยาบาล-อสังหาฯ ส่งมอบบริการ วางแผนการเงินทุกช่วงชีวิต

นิตยสาร Trust ฉบับที่ 68 | คอลัมน์ Exclusive

file

นับย้อนไป 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารทิสโก้ได้ประกาศพันธกิจที่จะเป็นผู้นำด้านการวางแผนแบบองค์รวม หรือ “Holistic Advisory” โดยมีเป้าหมายที่จะวางแผนให้ครอบคลุม ทั้งในเรื่องของการลงทุน การวางแผนประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการวางแผนเกษียณ  เรียกว่าเป็นการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจรที่แท้จริง...

    ในปีนี้ธนาคารทิสโก้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ 30 บริษัทพันธมิตร ทั้งธุรกิจประกัน ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โรงพยาบาล และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเสนอบริการที่ครบเครื่องให้แก่ลูกค้า ภายใต้คอนเซปต์ “Friends for Well-Being” มอบบริการดูแลคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม ทั้งการวางแผนการเงิน การดูแลสุขภาพ และประกันชีวิต

    TRUST ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิชา รัตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานที่จะช่วยให้ลูกค้ามีความสุขทั้งในด้านการเงิน สุขภาพ และที่อยู่อาศัยตลอดทุกช่วงชีวิต 

พัฒนาคุณภาพ “คำแนะนำ” สู่ระดับ “สากล” 

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารทิสโก้มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการวางแผนแบบองค์รวม  หรือ “Holistic Advisory” ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างความมั่งคั่ง และการปกป้องความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวมและประกัน ภายใต้ 3 Good คือ Good Advice การให้คำแนะนำที่ดี  Good Research  คุณภาพของบทวิเคราะห์เชิงลึก และ Good Product คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณพิชามองว่า “Good Advice” คือจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจธนบดีของธนาคารทิสโก้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อใจจากลูกค้ามายาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ 

    “สายธุรกิจธนบดี หรือ Wealth Management ของธนาคารทิสโก้ เราโฟกัสการเป็น Top Advisory มาตลอด โดยเฉพาะคุณภาพของเจ้าหน้าที่ธนกิจส่วนบุคคล (RM) ของเราที่ได้รับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) ครบ 100% นี่เป็นสิ่งที่สถาบันการเงินแห่งอื่นทำตามได้ยาก”

file

    คุณพิชายังมองว่า ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงยังต้องการใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบของ “คน” อยู่ เพราะมีความเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินแบบเฉพาะบุคคล รวมทั้งเข้าใจอารมณ์ และความรู้สึกของลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ RM ของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญสูง จะช่วยออกแบบแผนการเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งในส่วนของการสร้างความมั่งคั่ง และการปกป้องความมั่งคั่ง รวมไปถึงการส่งต่อมรดกด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ธนาคารทิสโก้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ RM ได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP®) และที่ปรึกษาการเงิน (AFPT™) โดยมีเป้าหมายภายในปี 2568 ทุกสาขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคุณวุฒิ AFPT™ ให้บริการที่ปรึกษาการเงิน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าแผนการเงินที่ธนาคารทิสโก้ออกแบบให้นั้นดี ครบถ้วน ได้มาตรฐานระดับสากล

    “แผนการเงินที่มีคุณภาพควรได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับคุณวุฒิครบถ้วน ผมถือว่าอาชีพวางแผนการเงินเป็นอาชีพที่สำคัญและต้องมีความรู้ที่รอบด้าน ไม่เพียงแต่ทำอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง จะซื้อประกันอย่างไรให้ปกป้องความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพได้อย่างครอบคลุม แต่นักวางแผนการเงินที่ดีควรต้องมีความรู้ด้านภาษี ความเสี่ยง การคาดหวังผลตอบแทน ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์การลงทุนต่าง ๆ สามารถช่วยลูกค้าคิดได้ว่าชีวิตด้านการเงินยังขาดหรือเกินด้านใด ธนาคารทิสโก้จึงออกแบบมาตรฐานใหม่และวางแผนให้ RM ทุกรายต้องได้รับคุณวุฒิที่เป็นมาตรฐานระดับสากล นอกเหนือจากใบอนุญาตตามที่ทางการกำหนด เพราะเราอยากทำให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้วางแผนกับคนที่ได้รับคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงอย่างแท้จริง”

    อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าหน้าที่จะแนะนำการลงทุน และความคุ้มครองได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรอบด้านนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะธนาคารทิสโก้มี Good Research จากทีมศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุน (TISCO ESU) ซึ่งให้มุมมองทั้งด้านเศรษฐกิจ และช่วยเลือก Asset Class ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในแต่ละสถานการณ์ และมีบทวิเคราะห์ลงลึกรายกองทุน และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันแต่ละบริษัทจากทีม Wealth Advisory เพื่อให้ RM นำมาอธิบายลูกค้าให้ได้รับโอกาสการวางแผนการเงินที่ดีที่สุด   

file

“TISCO My Goal” โปรแกรมวางแผนครบเครื่อง ลงทุน-ประกัน 

    นอกจากพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ RM แล้ว ธนาคารทิสโก้ยังคงเดินหน้าให้บริการลูกค้าแบบ “Hybrid Advisory” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการให้ “คำแนะนำที่ดี” ควบคู่กับการนำ “เทคโนโลยี” เข้ามาช่วยยกระดับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่ชื่อว่า “TISCO My Goal”

    คุณพิชาเล่าว่าโปรแกรม TISCO My Goal ได้ถูกสร้างขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินไปสู่เป้าหมาย หรือ Goal ได้อย่างมีศักยภาพ ตรงความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนเพื่อการศึกษาต่างประเทศของลูก การวางแผนมรดก ฯลฯ

    อย่างไรก็ตาม ความพิเศษที่เหนือกว่าโปรแกรมการเงินที่มีในอดีตคือ TISCO My Goal สามารถวางแผนการเงินได้อย่างครอบคลุม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ประกัน เพิ่มเติมจากโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจวิเคราะห์ได้เพียงผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุน จึงทำให้ธนาคารทิสโก้เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ให้บริการวางแผนการเงินได้อย่างครบเครื่อง

    ดังนั้น เมื่อลูกค้าใส่ข้อมูลการเงินต่าง ๆ แล้ว โปรแกรมนี้จะสามารถแสดงผลได้อย่างครบถ้วนว่า สถานะด้านการวางแผนการเงินของลูกค้าในปัจจุบันเป็นอย่างไร และกรณีที่แผนการเงินที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็จะมีคำแนะนำให้แก่ลูกค้า โปรแกรมนี้สามารถวางแผนการเงินครอบคลุมได้ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งลงทุน ผลิตภัณฑ์ Protection ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนเกษียณ จึงสามารถบอกได้ว่าคุณขาดอะไร และบอกได้ว่าคุณวางแผนเกินในส่วนไหน วันนี้คุณวางแผนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย เช่น บอกสถานะได้ว่าตอนนี้คุณยังทำได้แค่ 40% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหลังจากนั้นยังมีวิธีช่วยแก้ปัญหาให้คุณด้วยว่า จากเป้าหมายที่คุณต้องการจะไปถึง คุณต้องเร่งอะไร วางแผนอย่างไร โปรแกรมจะโชว์ให้เห็นเลยว่า เรื่องที่คุณขาดอยู่มีอะไรให้เลือกบ้าง

    “สิ่งที่ธนาคารทิสโก้มองเห็นในเรื่องของแผนการเงินคือ คนเรามักจะหลงลืมค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพหลังเกษียณ และประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ขัดแย้งกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่เพื่อลดจำนวนเงินก้อนที่ต้องเก็บก่อนเกษียณ ที่ผ่านมา เราจึงพยายามเป็น Financial Planning จริง ๆ ไม่ได้ตามกระแส เน้นแก้ Pain Point ให้ลูกค้า ซึ่งโปรแกรมนี้จะตอบโจทย์ทั้งการป้องกันค่าใช้จ่ายสุขภาพ และการสร้างกระแสเงินสดให้ชีวิตหลังเกษียณ”

    ทั้งนี้ โปรแกรม TISCO My Goal จะมีทั้งในรูปแบบโปรแกรมย่อให้ทดลองใช้ออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถทดลองคำนวณการวางแผนการเงินได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth เว็บไซต์ www.tiscowealth.com Line@ TISCOAdvisory หรือสามารถใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา ซึ่งจะมีการคำนวณที่ละเอียดยิ่งขึ้น

คัดผลิตภัณฑ์การเงินไม่จำกัดค่าย พร้อมบริการออนไลน์และสาขา  

file
file
file
file

    คำปรึกษาทางการเงินที่ออกมาเป็นรูปธรรม และสร้างความสำเร็จให้กับแผนการเงินของลูกค้าได้ แน่นอนว่าต้องมี Good Product ที่สามารถรับกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ซึ่งธนาคารทิสโก้มีจุดแข็งที่สถาบันการเงินอื่นยากจะเลียนแบบ คือ การมีโมเดลธุรกิจแบบ Open Architecture บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน-ประกันชีวิตและสุขภาพจากหลากหลายค่าย ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด แต่ธนาคารทิสโก้ยังใช้ความต้องการของลูกค้าเข้าไปช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกัน เพื่อให้กองทุนและประกันที่นำเสนอ ช่วยอุดช่องว่างและตอบทุก Pain Point ของลูกค้า

    “ธนาคารทิสโก้มองว่า แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) หรือแต่ละบริษัทประกัน มีความถนัดและเชี่ยวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ดังนั้น การเปิดกว้างให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวมถึง 14 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพจาก 8 บริษัท ในจุดเดียวแบบ Open Platform จึงเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีกว่า เพราะสามารถแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งนั่นจะทำให้พันธกิจการเป็น Holistic Advisory ในส่วนด้านการเงินสมบูรณ์แบบ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าแม้จะมีคำแนะนำที่ดี แต่หากนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเฉพาะบริษัทในเครือ อาจจะยังไม่สร้างประโยชน์กับลูกค้า เท่ากับการเปิดกว้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์จากหลากหลายบริษัทชั้นนำ”

    ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ธนาคารทิสโก้เข้าไปร่วมออกแบบกับบริษัทพันธมิตรจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ประกันที่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าอย่างเช่น ประกันโรคร้ายแรง (CI) โดดเด่นตรงที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายมากถึง 108 โรค และไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค สามารถคุ้มครองโรคที่ป่วยอย่างต่อเนื่องได้ เช่น รักษาโรคหัวใจอยู่ และเกิดโชคร้ายเป็นมะเร็งต่อ ประกันที่เรานำเสนอก็ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งด้วย ต่างจากประกันโรคร้ายแรงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ต้องรอให้รักษาโรคที่เป็นโรคแรกให้หายก่อน ซึ่งธนาคารทิสโก้มองว่าประกันที่เรานำเสนอให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด ช่วยลูกค้าลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากสุขภาพ

    โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนจาก 14 บลจ. ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth และสามารถซื้อประกันและกองทุนทุก บลจ. ได้ที่ช่องทางสาขา และในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ได้เปิดให้บริการสาขารูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ Advisory Branch ที่จะช่วยลูกค้าออกแบบแผนการเงินเฉพาะบุคคล โดยผสานความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ RM ที่มีคุณวุฒิ AFPT™ กับความครบเครื่องของโปรแกรม My Goal ช่วยออกแบบแผนการเงินของลูกค้าทั้งก่อนและหลังเกษียณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ที่คาดหวังไว้ โดยนำร่องเปิดให้บริการที่สาขาสำนักงานใหญ่เป็นสาขาแรก ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และตั้งเป้าจะขยาย Advisory Branch ไปยังสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงต่อไป

ขยายขอบเขตพันธมิตร “Friends for Well-Being" 

    ด้วยความที่ธนาคารทิสโก้ต้องการที่จะอยู่ในใจลูกค้าทุกเรื่อง จึงได้ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ Friends for Well-Being ซึ่งมีพันธมิตรชั้นนำหลากหลายแวดวง ทั้งในด้านการเงิน (Financial) อันได้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจประกัน รวมถึงพันธมิตรในกลุ่มที่นอกเหนือจากธุรกิจการเงิน (Non-Financial) เช่น โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  โรงพยาบาลเมดพาร์ค และโรงพยาบาลสมิติเวช

    “เราได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อโฟกัส 2 ประเด็น ให้แก่ลูกค้า Wealth คือ 1. นวัตกรรมการรักษาโรคร้ายแรง โดยมีเป้าหมายในการให้ความรู้แก่ลูกค้าว่าถ้าเป็นโรคร้ายแรงควรจะรักษาอย่างไร แนะนำหมอท่านไหน ใช้นวัตกรรมอะไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร 2. เวชศาสตร์การป้องกัน (Preventive Medicine) ที่สามารถให้ข้อมูลได้ว่า ถ้ายังไม่ป่วยจะป้องกันอย่างไร หรือลดโอกาสการเป็นให้เหลือน้อยที่สุด ขณะที่ในฝั่งของโรงพยาบาลเอกชน จะเป็นความร่วมมือในลักษณะของการให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการ Preventive  Medicine รวมถึงลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น เช่น ลูกค้า Wealth จะได้สิทธิเป็น Samitivej First และได้รับการให้บริการพิเศษจากโรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น”

file

  ไม่เพียงเท่านี้ ภายใต้คอนเซปต์ “Friends for Well-Being" ธนาคารทิสโก้ยังมีพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่าง The Aspen Tree ซึ่งเข้ามาส่งเสริมในด้านโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย (Retirement Home) เพื่อตอบรับสังคมยุคใหม่ ที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้สูงอายุเริ่มมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ด้วยตัวเอง และเลือกที่จะอยู่อาศัยในสังคมที่น่าอยู่  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสำหรับผู้เกษียณ มีกิจกรรมหลากหลายให้เข้าร่วม และที่สำคัญต้องมีการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพราะอยู่ในวัยที่เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น ธนาคารทิสโก้จึงเริ่มร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อมอบสิทธิพิเศษจากโครงการหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้พาลูกค้า Wealth เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เห็นบรรยากาศของโครงการ Retirement Home ในราคาพิเศษ รวมถึงให้ความรู้ ให้ Privilege แก่ลูกค้าอีกด้วย

file

    ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารทิสโก้ก็ได้ทำกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนพันธมิตรควบคู่กันไป ด้วยการนำส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ บริจาคให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 6 ภายใต้แคมเปญ “Fighting Cancer” เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งลดลงจากสิบเท่าเหลือหนึ่งเท่า ซึ่งจะช่วยให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคร้ายแรงได้ในราคาที่ถูกลง 

    จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ คนไทยมีโอกาสอายุยืนยาวขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับโรคภัยที่จะเพิ่มขึ้นตามความเสื่อมของร่างกาย ดังนั้น กลุ่มทิสโก้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในสังคมไทย ลดการเจ็บป่วยซ้ำ ด้วยการจัดคอนเสิร์ตการกุศล TISCO Charity Concert: BodySlam รายได้มอบให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์แห่งนี้ จะเป็นศูนย์ฯ ต้นแบบในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่การคัดกรองความเจ็บป่วย การฟื้นฟูระยะกลางไปจนถึงการเสริมสร้างสุขภาพ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจรอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมมือกับพันธมิตร จัดทำหนังสือ “NCDs โรคร้ายที่คนไทย (อาจ) หนีไม่พ้น!” ในวาระครบรอบ 55 ปี เพื่อให้ข้อมูลในเรื่อง 8 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ถุงลมโป่งพอง อ้วนลงพุง ไขมันในเลือดสูง โดยในเล่มได้จัดแบ่งเป็นเนื้อหาด้านความรู้ ทั้งในเชิงการรักษา ป้องกัน แนะนำรายชื่อของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลศูนย์ป้องกันรักษาเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ    

    “จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผมคาดหวังว่าธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มทิสโก้เป็น Your Trusted Financial Advisor ของคุณลูกค้าได้ เราอยากเป็นคนที่ลูกค้านึกถึงเมื่อต้องการปรึกษาหรือวางแผนการเงิน เพราะเรามีความพร้อมทั้งบุคลากร โปรแกรม สาขา กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้ามีความพร้อมทางการเงิน และมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ที่เลือกไปตลอดทุกช่วงชีวิต”  

Trust Magazine by TISCO