Better Living in Aging Society ธุรกิจดูแล-รับส่งผู้สูงอายุ ตอบไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

นิตยสาร Trust ฉบับที่ 64 | คอลัมน์ Variety

file

หลังประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20% แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของหลากหลายบริการที่พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ดีขึ้น และเหล่านี้คือตัวอย่างของเทรนด์ธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

Honey Home Care บริการพาผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปพบแพทย์

file

จากความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้น บริการพาผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปพบแพทย์เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการด้านนี้ได้เป็นอย่างดี และ Honey Home Care เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในรูปแบบดังกล่าวในเขตกรุงเทพฯ โดยเริ่มต้นจากความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ก่อตั้ง บริษัท ฮันนี่ โฮมแคร์ จำกัด ที่เคยเป็นพยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรมมาก่อน

เมื่อเลือกรับ “บริการเพื่อนพาไปหาหมอ” จะมีเจ้าหน้าที่พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล และช่วยทำธุระทุกอย่างให้ ลูกค้าสามารถกำหนดวิธีการเดินทางได้เอง ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง หรือรถโดยสารส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ อาทิ บริการเฝ้าไข้แบบรายวัน/รายเดือน บริการทำแผล บริการเปลี่ยนสายอาหารและสายสวนปัสสาวะ  

ด้วยวัยของผู้สูงอายุที่มักมีโรคประจำตัว หรือมีสภาวะทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากสมาชิกในบางครอบครัวอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิเสธไม่ได้ หรือติดภารกิจกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้อาวุโสในบ้านได้ด้วยตนเอง การมองหาผู้ช่วยจึงเป็นอีกทางเลือกของหลายครอบครัว โดยเฉพาะในวันที่ผู้สูงวัยมีนัดสำคัญกับแพทย์ที่สถานพยาบาล 

GO MAMMA บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ

โกว-มาม่า (GO MAMMA) บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุเจ้าแรกในไทย โดยบริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกาศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในประเภทการออกแบบบริการจาก SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จุดเด่นของ GO MAMMA คือคนขับรถต้องผ่านการอบรมหลากหลาย เพื่อเพิ่มเติมความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ อาทิ การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรมการเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยอย่างปลอดภัย การอบรมจิตวิทยาผู้สูงวัย..เปิดให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบริการให้เลือก 3 รูปแบบ คือ Go1 (รับ-ส่ง) Go2 (รับ-รอ-ส่ง) และ Go Care Plus ที่จะมีผู้ดูแลร่วมเดินทางไปกับผู้สูงอายุด้วย 

file

บริการลีมูซีนรับส่งผู้สูงอายุพร้อมผู้ดูแล Senior Move

file

นอกจากการพาผู้สูงอายุเดินทางไปสถานพยาบาลที่ถือเทรนด์หลัก ยังมีผู้ที่เล็งเห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจในแง่การเดินทางเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในวัยเกษียณ หนึ่งในนั้นคือ Senior Move ผู้ให้บริการลีมูซีนเพื่อพาผู้สูงอายุไปสัมผัสสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่ง ชอปปิง พักผ่อน ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือจะใช้เพื่อเดินทางไปพบแพทย์ ก็สามารถเลือกรับบริการได้เช่นกัน

การให้บริการด้วยรถลีมูซีนที่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถือเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับบริการนี้ ทั้งยังเสริมด้วยบริการ Personal Assistant พร้อมตอบโจทย์บุตรหลานที่ไม่สามารถพาผู้อาวุโสไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่ถึงแม้จะไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ลูกค้าก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวตลอดเส้นทาง ผ่านระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในตัวรถที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เลือกใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลในปัจจุบันอีกด้วย

file
file

โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

file

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการรับบริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ คือ โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครและบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจำกัดทางด้านร่างกายที่ต้องการเดินทางไปยังสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ

ปัจจุบันเปิดให้บริการด้วยแท็กซี่จำนวน 30 คัน โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถเรียกรถผ่านสายด่วนสำหรับคนพิการ โทร. 1479 หรือสายด่วนกทม. โทร. 1555

อ้างอิง 1 :

https://honeyhomecare.co.th/

https://www.bangkokbiznews.com/social/980337

 

อ้างอิง 2 :

GO MAMMA

https://www.bangkokbiznews.com/social/980337

https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77681

 

โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

* เนื้อหาจาก กทม.สาร ฉบับที่ 1 ปี 66

 

อ้างอิง 3 :

https://www.bangkokbiznews.com/social/980337