TRUST Magazine Issue.58

รวมคอลัมน์ที่น่าสนใจ คัดมาจากฉบับเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สร้างความมั่นคงทางการเงินด้วย “ประกัน” พร้อมสู้โรคภัย อุ่นใจหลังเกษียณ

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

หลายปีที่ผ่านมา โลกได้เกิดจุดเปลี่ยนด้านสุขภาพที่สำคัญอย่างมาก 2 ประเด็น ทั้งจุดเปลี่ยนจากไวรัส COVID–19 ที่เข้ามาสร้างวิกฤต จนทำให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัว และจุดเปลี่ยนจากนวัตกรรมการแพทย์ ซึ่งได้กลายเป็น Megatrends ที่ทำให้ประชากรบนโลกมีอายุยืนยาวขึ้น โดยทั้งสองประเด็นนี้ ได้ส่งผลให้ “การทำประกัน” ทั้งประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ตลอดจนประกันบำนาญ ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

อ่านต่อ >>

“วัคซีนใบยา” ยิ่งกว่าทางรอดวิกฤต COVID-19 สู่รากฐานที่มั่นคงด้านสุขภาพคนไทย

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

หลายปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า “วัคซีน COVID-19” นับเป็นความหวังเดียวที่เข้ามาช่วยลดการระบาด และ การเสียชีวิตของคนไทยจากไวรัส COVID-19 ทว่าการเข้าถึงวัคซีนก็กลับไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ หรือแทบจะทั้งหมด ยังจำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลารอคอยที่ค่อนข้างนาน แต่ในตอนนี้ หนทางรอดพ้นจากโรคได้เปิดประตูเพิ่มขึ้น หลังจากที่ “วัคซีนใบยา” วัคซีนป้องกัน COVID-19 สัญชาติไทย ได้เริ่มกระบวนการทดลองในมนุษย์แล้ว

อ่านต่อ >>

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้บุกเบิก School of Global Health กับพันธกิจสร้างความมั่นคงทางสุขภาพโลก

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรโลก และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ สะท้อนความจำเป็นที่สังคมโลกต้องสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพโลกอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขของทุกประเทศ เพื่อรับมือกับโรคภัยที่จะมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการจัดตั้ง สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก (School of Global Health) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ >>

นพฤทธิ์ จักขุจัน ปั้น ฟินน์ โซลูชั่น หนุนบริการทางการแพทย์

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ต้องรับภาระหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการรักษาจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ บริษัท ฟินน์ โซลูชั่น จำกัด เทคสตาร์ทอัพดาวรุ่ง ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ “YEyes” เพื่อทำหน้าที่เป็น AR Remote Assistant โซลูชั่น สื่อสารทางไกลอัจฉริยะ ที่ช่วยเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ที่อยู่คนละสถานที่ให้สามารถเห็นภาพเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เสมือนอยู่ด้วยกัน จึงเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยในช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ >>

ธนาคารจิตอาสา หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง สู่การค้นพบตัวเอง และความสุขที่ยั่งยืน

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

คำว่า “อาสา” ในภาษาบาลี แปลว่า “ความหวัง” และมนุษย์ทุกคนต่างล้วนมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามอยู่ภายในจิตใจ เราทุกคนต่างอยากที่จะทำเรื่องดีๆ อยากที่จะเป็นที่รัก และอยากมีคุณค่าในตัวเอง หรือค้นพบความหมายในชีวิตตัวเอง ซึ่งหนึ่งในวิธีเข้าถึงความสุขในแบบนั้นได้ ก็คือการทำอะไรเพื่อผู้อื่น ดังนั้น จึงทำให้ผู้คนมากมายอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจิตอาสา ด้วยความหวังและความเชื่อที่ว่า “เวลา” และ “ปัญญา” ของเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้ริเริ่มและผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา ให้มุมมองอันลึกซึ้งถึงงานจิตอาสาที่ได้ดำเนินการมากว่า 10 ปี

อ่านต่อ >>

แน่ใจได้อย่างไร ว่าเงินเกษียณของคุณมีเพียงพอ?

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ก่อนที่คุณจะตอบว่า “ฉันมีเงินมากพอสำหรับรองรับการเกษียณ” คุณควรอ่านบทความนี้อีกครั้ง เพื่อเช็ก ว่าเงินเกษียณที่มีเตรียมไว้นั้น เพียงพอแล้วจริงๆ...เพราะที่ผ่านมา ปัญหาการเงินหลักของคนไทยคือ มีเงินไม่เพียงพอสำหรับการเกษียณอายุ จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า คนไทยกว่า 19% รู้สึกว่ามีเงินไม่เพียงพอต่อการเกษียณ โดยหากดูจากแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะเห็นว่ามาจากบุตรมากที่สุดประมาณ 34.7% รองลงมาคือ จากการทำงานของผู้สูงอายุเองประมาณ 31% และจากการได้รับจากเบี้ยยังชีพของทางราชการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการอยู่ที่ประมาณ 20% อาจกล่าวได้ว่า หากไม่มีลูกหลาน และเบี้ยยังชีพของทางราชการแล้ว ผู้สูงอายุกว่า 86% จะไม่สามารถเกษียณอายุได้ และต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพต่อไป

อ่านต่อ >>

Theme ไหนจะปัง! หลังจบวิกฤต COVID-19

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายว่า ประเทศจีนจะต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อยกระดับจากการเป็นโรงงานของโลกสู่การผลิตสินค้าไฮเทคที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และพัฒนาธุรกิจภาคบริการและการบริโภคภายในประเทศให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนดังเช่นประเทศในฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา โดยการขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลที่ชัดเจน

อ่านต่อ >>

Lively Bolivia

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

โบลิเวีย (Bolivia) ประเทศที่ยังคงทะนุถนอมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดในอเมริกาใต้ แน่นอนว่าเรายังคงเห็นภาพผู้คนที่เดินไปมาบนท้องถนนห่อห่มด้วยอาภรณ์แบบดั้งเดิม หญิงชาวโบลิเวียยังคงนุ่งกระโปรงทรงสุ่มใหญ่ มีผ้าคลุมไหล่ ถักเปียสองข้าง และสวมหมวกทรงสูงใบเล็กๆ ไว้บนศีรษะ

อ่านต่อ >>

ล็อกเป้าให้ชัด แล้วทำทันที ข้อคิดชีวิตจาก “เศวต เศรษฐาภรณ์”

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

“แซม-เศวต เศรษฐาภรณ์” นักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทย ที่ถูกกล่าวถึงในสื่อต่างๆ ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีอายุมากที่สุดถึง 58 ปี และติด 1 ใน 10 นักกีฬาอายุมากที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ที่ญี่ปุ่น เขาบอกว่า ถึงใครๆ จะมองว่า เขาอายุเยอะ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะสิ่งที่เขาทำและความมุ่งมั่นทำตามความฝันต่างหาก คือคุณค่าที่ไม่มีวันหมดอายุ“เรื่องนี้อยู่ที่วิธีคิด เราต้องรู้คุณค่าของตัวเอง ถ้าเราด้อยค่าตัวเอง หรือ เรากลัว เราจะทำอะไรสำเร็จได้ยาก ฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการเคารพตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองก่อน ถ้าคิดแบบนี้ได้ ไม่ว่าอะไรก็ตาม เราก็สามารถที่จะทำได้” เศวตกล่าว

อ่านต่อ >>

ลมหายใจของการคลายกังวล

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ผ่านมาหมอใช้เวลาในการสื่อสารเรื่องการดูแลความกังวลมากพอสมควรทั้งเนื้อหาในเพจของหมอเอง (หมอเอิ้นพิยะดา Unlocking Happiness) รวมถึงการให้ความรู้ในองค์กรและสื่อออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้มีปัจจัยภายนอกมากมายที่เป็นตัวกระตุ้นความกังวลทั้งเรื่อง COVID-19 อุทกภัย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานและที่บ้านซึ่งดูเหมือนปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเยียวยาให้ดีขึ้น

อ่านต่อ >>

“Power Walking” แค่เดินเร็ว แกว่งแขน ก็เพิ่มออกซิเจน พร้อมเบิร์นแคลอรีได้

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

การเดินออกกำลังกาย หรือ Power Walking ถูกยกให้เป็นทางเลือกเสียเหงื่อที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์มากมาย และมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับกีฬาชนิดอื่น ที่สำคัญยังช่วยลดภาวะโรคต่างๆ มากมาย ขอเพียงทำอย่างถูกวิธี และทำต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30 นาที และยิ่งผลสำรวจล่าสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ที่บอกว่าคนวัยทำงานมากถึง 43.6% โหวตให้การเดินเร็วช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยิ่งตอกย้ำถึงความนิยมของการออกกำลังกายประเภทนี้

อ่านต่อ >>

Sonite แปลงร่างวัสดุที่ถูกทิ้ง เป็นของใช้ดีไซน์เก๋

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ถ้าคุณลองหลับตา แล้วจินตนาการถึง อ่างล่างหน้าที่ทำจากขวดพลาสติก ถ้วยน้ำชาที่ทำจากใยมะพร้าว ชามใส่อาหารที่ทำจากเปลือกข้าว สมุดโน้ตที่ทำจากธนบัตรชำรุด คุณอาจจะนึกถึงของธรรมดาทั่วไป ที่ทำจากขยะรีไซเคิล ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือน่าสนใจ ใช่ไหม?

อ่านต่อ >>